Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη

Δια ζώσης θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, την Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣοδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020,  την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/25-09-2021 ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» και την αριθμ. 642/24-09-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών . 

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Α1 Ψηφίσματα

 

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :

Β1 Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» της ΠΕ. Χανίων, κ.κ.: Αρχοντάκη Γεώργιου, Κονταξάκη Γεώργιου, Κοπάση Ελευθέριου, Κουκλινού Ανδρέα, Μανούσακα Ιωάννη (Βλαντάς) με θέμα: «Εξέλιξη και πορεία υλοποίησης έργου υποδομής-Βιολογικού Γεωργιούπολης»

Β2 Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: «Για τις ευθύνες Κυβέρνησης-Περιφέρειας για να διασφαλιστεί η ασφαλής διά ζώσης λειτουργία των σχολείων και η ασφαλής μεταφορά των μαθητών»

Β3 Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: «Για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Κρήτης και την άμεση και πλήρη αποζημίωση των πλημμυροπαθών για τις συντελεσμένες καταστροφές»

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

1.1 Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει

– (εισηγητής ο κ. Δοξαστάκης Ζαχαρίας Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης ΠΚ)

 

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

2.1 Αποτίμηση σε χρήμα ΜΑΠ σε Δικαιούχους της Π.Ε. Ηρακλείου και της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Κρήτης ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Δοξαστάκης Ζαχαρίας Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης ΠΚ)

 

2.2 Έγκριση πρακτικού για καταστροφή-ανακύκλωση υλικού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ)

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

3.1 Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής Ρυθμίσεως Επαρχιακής Οδού 24 στην περιοχή του οικισμού «Γκαγκάλες» για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών Δ. Γόρτυνας» του Δήμου Γόρτυνας, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου. 

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

 

3.2 Λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό 23 της Π.Ε Ρεθύμνου, ανατολικά της Μονής και της Λιμνοδεξαμενής Αρκαδίου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 100ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 23 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

 

3.3 «Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

 

  1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

4.1 Τροποποίηση της αριθμ. 74/2021 (αρ. πρακτ 14/21-07-2021) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης υλοποίησης του έργου «“MISTRAL” Μεσογειακή Στρατηγική Καινοτομίας για τη διακρατική δραστηριότητα clusters και δικτύων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης_ Mediterranean Innovation Strategy for transnational activity for clusters and networks of the Blue Growth_ Μεσογειακή Στρατηγική Καινοτομίας για τη διακρατική δραστηριότητα clusters και δικτύων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg MED»» στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, η υλοποίηση του οποίου εγκρίθηκε με την Απόφαση 25/2018 (πρακτικό 3/27-02-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου.

– (εισηγητής ο κ Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος ΠΣ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

 

5 Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της αριθμ. 13/07-07-2021 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

(εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

 

Η είσοδος στη δια ζώσης συνεδρίαση επιτρέπεται αυστηρά μόνο στα μέλη και στους συμμετέχοντες του ΠΣ που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content