Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ

Η παρουσίαση της πρότυπης, καινοτόμου και ανοιχτής διαδικτυακής πλατφόρμας, www.e-synergein.eu πραγματοποιήθηκε χθες στο δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου, στο πλαίσιο των παραδοτέων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου» και με ακρωνύμιο ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Πατλιτζιάνας, υπεύθυνος έργου εκ μέρους του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) παρουσίασε στις ομάδες έργου των εταίρων από την Κρήτη, του Δήμου Χερσονήσου και του ΠΤΑΚ- Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης, την πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει τη διαμόρφωση, αλλά και την προβολή των αποτελεσμάτων της κοινής προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημοτικά κτίρια.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε διεξοδικά, το www.e-synergein.eu περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες λειτουργικοτήτων που αφορούν από παιδιά-μαθητές μέχρι εξειδικευμένο ενδιαφερόμενο κοινό.
Οι Λειτουργικότητες είναι:
Λειτουργικότητα «Εργαλειοθήκη Κοινής Προσέγγισης»: Η Κοινή Προσέγγιση περιλαμβάνει οδηγίες / προτάσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη / επισκέπτη και γενικότερα Φορέα που εμπλέκεται στην Εξοικονόμηση Ενέργειας σε δημοτικά κτίρια εντός της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Κύπρου.
Λειτουργικότητα «Τα Παιδιά Μαθαίνουν την ΕΞΕ στα κτίρια»: Περιλαμβάνει διαδραστικά «εκπαιδευτικά module» που υποστηρίζει την εξοικείωση των μαθητών/σπουδαστών με τα αποτελέσματα της κοινής προσέγγισης για την ΕΞΕ των δημοτικών κτιρίων. Περιλαμβάνει δύο εργαλεία, στο ένα ο μαθητής απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται και ταυτόχρονα συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία για την ΕΞΕ στο σχολείο του και στο σπίτι του. Το δεύτερο εργαλείο αποτελεί «Quiz» για τους μαθητές όπου δεν δίνονται οι απαντήσεις, αλλά ανάλογα με το πόσες σωστές έχει απαντήσει του απονέμεται ένα μετάλλιο.
Λειτουργικότητα «Δράσεις Μεγιστοποίησης των Αποτελεσμάτων του Έργου»: Ο Χρήστης μπορεί να βρει το συνολικό υλικό από τις έξι Δράσεις που πραγματοποιεί ο καθένας από τους έξι Δικαιούχους. Για κάθε μια από τις παραπάνω Δράσεις ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενο τους και να έχει άμεση πρόσβαση στο υλικό της κάθε Δράσης (προγράμματα, φωτογραφίες, δελτία τύπου, παρουσιάσεις, κ.λ.π.).
Να σημειωθεί ότι, το εταιρικό σχήμα του έργου ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ αποτελείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την επίτευξη των στόχων του έργου, που συνθέτουν το «παζλ» σχεδιασμού και διαχείρισης έργων ΕΞΕ στα δημοτικά κτίρια, και συγκεκριμένα: εθνικοί συντονιστικοί φορείς για το σχεδιασμό πολιτικών και την υποστήριξη υλοποίησης έργων (ΥΕΕΒΤ-Κύπρος, ΚΑΠΕ-Ελλάδα), οι Δήμοι που επιφορτίζονται με την υλοποίηση των έργων (ΑΝΕΛ-εκπρόσωπος τεσσάρων (4) Δήμων της Κύπρου, ο Δήμος Ρόδου και ο Δήμος Χερσονήσου – Ελλάδα) και το ΠΤΑΚ-Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης ως Περιφερειακός Φορέας με οριζόντιες δράσεις υποστήριξης και προώθησης μεθοδολογιών και εργαλείων ΕΞΕ σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα.
Η πράξη με ακρωνύμιο ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, στην οποία ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει ως εταίρος, συνολικού προϋπολογισμού 2.095.877,50 €, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δια μέσου της υλοποίησης ώριμων πιλοτικών έργων ΕΞΕ σε εμβληματικά δημοτικά κτίρια, παράλληλα με την ανάπτυξη Κοινής Διασυνοριακής Προσέγγισης για την Προτυποποίηση των διαδικασιών υλοποίησης συναφών έργων.
Ο Δήμος Χερσονήσου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του, υλοποιεί δύο πιλοτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 285.437,06 € και συγκεκριμένα :
την ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου και Λυκείου Μαλίων (με αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα) και
την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Επισκοπής (με εγκατάσταση συστήματος ψύξης-θέρμανσης με κεντρική αντλία θερμότητας και εκμετάλλευση της γεωθερμίας),
τα οποία προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.
Στη χθεσινή συνάντηση εργασίας, από το Δήμο Χερσονήσου συμμετείχαν οι κκ : Νατάσα Νηστικάκη, γενική γραμματέας του Δήμου, Ευτυχία Ανδριανού – υπεύθυνη επικοινωνίας της πράξης, Μιχάλης Τζαγάκης – υπεύθυνος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, Σοφία Υφαντή, ενεργειακή υπεύθυνη του Δήμου Χερσονήσου, ενώ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης εκπροσώπησαν οι κκ. Γιώργος Παντελάκης και Νίκος Μαρκοδημητράκης.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ