Σε διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΓΠΣ Γαζίου

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί  η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να γνωμοδοτήσουν εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα, εντός τριάντα (30) ημερών (με έναρξη από τις 08.01.2021). Οι απόψεις αποστέλλονται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης. Η μελέτη βρίσκεται αναρτημένη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://hello.crowdapps.net/participation-crete/challenges/?c=288

Η σύνταξη και η εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου, ως χωροταξικό Σχέδιο, αποτελεί έργο άμεσης προτεραιότητας, στόχος του οποίου είναι η γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, με τη διασφάλιση ενός σταθερού «τοπίου» όσον αφορά στις ζώνες χρήσεων γης, που αναμένεται να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην τοπική ανάπτυξη, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία των πόρων.

Ενδεικτικά αναφέρονται βασικές αρχές και στόχοι που ενσωματώνουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής: η προστασία του φυσικού πλούτου της Δ.Ε. Γαζίου και ιδιαίτερα των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, η προστασία και η διαφύλαξη των λοιπών περιοχών του φυσικού περιβάλλοντος που διατηρούν αξία για το Δήμο και την ευρύτερη περιοχή, η προστασία και η αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της περιοχής, η διατήρηση και η προστασία της γεωργικής γης και των αγροτικών, ηπειρωτικών και παράκτιων τοπίων, η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής, η ενίσχυση του οικιστικού δικτύου, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση της περιοχής.

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ