Ποιά θέματα συζητήθηκαν σήμερα στην ΚΕΔΕ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου Νίκος Γ. Γιαλιτάκης που είναι και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μας ενημέρωσε για τα θέματα που συζητήθηκαν στη σημερινή (δια τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαλιτάκης σημειώνει:

Εκτός των άλλων των θεμάτων, συζητήσαμε και τα παρακάτω που αναφέρω, προς ενημέρωσή σας.
1) Σχόλια και Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής νομοθεσίας ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
Αν και αναγνωρίστηκε η διόρθωση, από το Σχέδιο Νόμου, πολλών γραφειοκρατικών ζητημάτων που αντιμετωπιζόταν στο παρελθόν, εκφράστηκαν έντονες αντιρρήσεις για τη χρονική στιγμή εισαγωγής του Σχεδίου Νόμου (εν μέσω κρίσεως COVID-19) που δεν επιτρέπει την εκτενή δημόσια συζήτηση και διαβούλευση.
Υπάρχουν βέβαια ακόμη αρκετές επισημάνσεις που έγιναν (όπως η οριοθέτηση των οικισμών, η σύμφωνη γνώμη των οικείων δημοτικών συμβουλίων σε κάθε ιδιωτική δράση, αλλαγές στις περιοχές Νatura κ.α.) και μπορούν να γίνουν ακόμη, μέχρι την τελική ψήφιση του Νόμου.
2)  Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020 και ναυαγοσωστική κάλυψη αυτών.
Κατέθεσα στη συζήτηση, την από 27/04/2020 πρόταση της ΠΕΔ Κρήτης αναφορικά με την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στους ΟΤΑ αλλά και την ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων θα ενσωματωθούν στις εισηγήσεις της ΚΕΔΕ για τις περαιτέρω ενέργειες στα αρμόδια Υπουργεία.
3) Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου Δημοτικής Αστυνομίας, επανασύσταση και επέκταση της στους Δήμους της χώρας.
Οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης για το νέο κορωνοϊό απέδειξαν για άλλη μια φορά την επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας, με στελέχωση – προσλήψεις και λειτουργία νέων σχολών καθώς και νέο, εκσυγχρονισμένο και διευρυμένο καθηκοντολόγιο.
4) Σύναψη Γενικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΚΕΔΕ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Την τελευταία 20ετία έγιναν πολλά έργα ΤΠΕ στους Δήμους, αλλά με σημαντικό κόστος και χωρίς να ανταποκρίνονται πάντοτε στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων και των δημοτών, ενώ για τα περισσότερα από αυτά δεν εξασφαλίστηκε η συντήρηση και η συνεχής επικαιροποίησή τους και επομένως η βιωσιμότητά τους.
Αντικείμενο της Γενικής Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων φορέων, ώστε με την παροχή των υπηρεσιών κάθε φορέα, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του, να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί η ακόλουθη τεχνολογική και διοικητική υποδομή που έχει δημιουργήσει και εισφέρει η ΚΕΔΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους Δήμους της χώρας:
(α) το Ενιαίο Κέντρο Δεδομένων (Data Center) της ΚΕΔΕ και η κεντρική λειτουργία ασφαλούς υποδομής φιλοξενίας εφαρμογών και υπηρεσιών (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ για τους Δήμους της χώρας,
(β) η πρόσβαση στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που διασφαλίζει τη διασύνδεση των Δήμων με Υπουργεία και άλλους Δημόσιους φορείς,
(γ) η Πλατφόρμα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης των χρηστών των Δήμων GovHUB με την οποία ήδη συνδέονται 319 ΟΤΑ και περισσότεροι από 1.800 στελέχη Δήμων ως πιστοποιημένοι χρήστες,
(δ) η σύγχρονη Πλατφόρμα e–Μάθηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σε ΤΠΕ των χρηστών των Δήμων και την εκπαίδευσή τους σε «ψηφιακές τάξεις»,
(ε) το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) που αποτελεί κεντρική δομή επιχειρησιακής και διοικητικής υποστήριξης των Δήμων και ιδίως των μικρών ορεινών και νησιωτικών,
(στ) το οριζόντιο δίκτυο στελεχών Τ.Π.Ε των ΟΤΑ στο οποίο ήδη μετέχουν ήδη 480 μόνιμοι υπάλληλοι από 282 Δήμους
(ζ) ο ετήσιος θεσμός πλέον των Μαραθώνιων Καινοτομίας της ΚΕΔΕ – Smart City Ηackathon. Που πραγματοποιείται από το 2017 με μεγάλη συμμετοχή, σε συνεργασία και με τη Πανεπιστημιακή Κοινότητα,
(η) το Εργαστήριο Καινοτομίας της ΚΕΔΕ – City Challenge Innovation Lab (που πραγματοποίησε δύο εξάμηνους κύκλους μέχρι το Μάρτιο του 2019), το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία marketplace υπηρεσιών, αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις ιδέες των ομάδων από τους Μαραθώνιους Καινοτομίας, προς όφελος των Δήμων.

 

5) Διανομή Μασκών Προστασίας.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσει Νέα Διανομή 500.000 μασκών προστασίας από την ΚΕΔΕ, για όλους τους Δήμους (με πληθυσμιακά κριτήρια). Οι παραλαβές από τους Δήμους θα διακπεραιωθούν μέσω των ΠΕΔ, όπως και στην α’ διανομή.

 

  • samolis-thumbnail-Banner1
  • samolis-thumbnail-Banner2
  • samolis-thumbnail-Banner3ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content