Παράταση λειτουργίας για λαϊκές σε Παγκρήτιο και Θέρισσο

Η παράταση λειτουργίας των  λαϊκών αγορών του Παγκρητίου και της Θερίσσου, ως παράλληλων λαϊκών αγορών που λειτουργούν την ίδια μέρα, για ένα μήνα αναφέρεται σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, και υπογράφεται από το Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Ηρακλείου.

Η απόφαση ορίζει:

Την παράταση για ένα (1) μήνα της λειτουργίας των κάτωθι παράλληλων λαϊκών

αγορών που λειτουργούν σε περιοχή διοικητικής ευθύνης του Δήμου Ηρακλείου και

συγκεκριμένα από 05/04/2021 έως 04/05/2021:

α) Υπαίθρια λαϊκή αγορά στην οδό Πετρακογιώργη από την οδό Ηρακλή έως την οδό

Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή Θέρισσος), ημέρα Παρασκευή και ώρες 06.00 π.μ. έως

και 3.30 μ.μ. παράλληλα με την καθιερωμένη λαϊκή αγορά στις οδούς Λεβήνου –

Δραμουντάνη (περιοχή Θέρισσος), που λειτουργεί την ίδια μέρα και ώρες , για όσο

διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου διασποράς του

κορωνοϊού covid – 19.

β) Υπαίθρια λαϊκή αγορά , στην οδό Κων/νου Μητσοτάκη, από την πόρτα εισόδου του

χώρου στάθμευσης του Παγκρητίου Σταδίου έως τα διοικητικά όρια του Δήμου

Ηρακλείου και εντός αυτών, ημέρα Σάββατο και ώρες 06.00 π.μ. έως και 3.30 μ.μ.,

παράλληλα με την καθιερωμένη λαϊκή αγορά που λειτουργεί την ίδια μέρα και ώρες

στο οικόπεδο Λυδάκη –Πατέλλες για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα

αντιμετώπισης κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού covid – 19.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ