Ο Ν. Καλογερής για τις αποζημιώσεις της πυρκαγιάς

Από το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Ν. Καλογερή εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε απάντηση σχετικού δημοσιεύματος που αφορά στην ανακοίνωση του Βουλευτή Χανίων κου Μανούσου Βολουδάκη  τίθεται, μεταξύ άλλων, το θέμα των αποζημιώσεων από τα ΠΣΕΑ  για την πυρκαγιά στον Αποκόρωνα το καλοκαίρι  του 2018, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι:

Στην ως άνω ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εκτίμηση της ζημιάς γίνεται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων και ότι «..η αρμοδιότητα (άρα και η ευθύνη) γι΄αυτό είναι καθαρά της Περιφέρειας, η οποία θα πρέπει να άμεσα να προχωρήσει την επιτόπια εκτίμηση και να την προωθήσει αρμοδίως για αποζημίωση από τα ΠΣΕΑ…».  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20861/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 83/28-1-03) ανατίθεται στον ΕΛΓΑ «Το έργο της εξατομίκευσης των ζημιών, που καλύπτει το Υπουργείο Γεωργίας, στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή από αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛΓΑ, καθώς και στο φυτικό, ζωική, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο». Επίσης αναφέρεται ότι στο ως άνω έργο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και ο  καθορισμός των δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης. Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, και κατά συνέπεια η Περιφέρεια, δεν έχει καμία αρμοδιότητα (άρα και ευθύνη) στο έργο της εκτίμησης των ως άνω ζημιών.  

Η μοναδική συμμετοχή της ΔΑΟΚ στο έργο αυτό είναι η συμμετοχή του εκάστοτε Προϊσταμένου της υπηρεσίας στις Περιφερειακές Επιτροπές του ΕΛΓΑ. Έργο των επιτροπών αυτών είναι η αξιολόγηση και τεκμηρίωση ζημιών από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προξένησαν ζημιές στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας και η σύνταξη σχετικής έκθεσης προς την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή. 

Εν προκειμένω, η έκθεση της Επιτροπής, με τη συμμετοχή της Πρ/νης της ΔΑΟΚ ΠΕ Χανίων, για την πυρκαγιά του 2018 στον Αποκόρωνα έχει συνταχθεί από 14/2/2019 συνολικού  προϋπολογισμού κόστους αποκατάστασης ζημιών 1.000.000 ευρώ.

Είμαστε στην διάθεση των ενδιαφερομένων για περαιτέρω διευκρίνισεις.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ