Νέο Δ.Σ. των Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ο   Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Νομού Ηρακλείου διενήργησε τις αρχαιρεσίες του την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019. Οι συνάδελφοι που αναδείχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι εξής:

Πρόεδρος: Κουταλάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Χατζηδάκης Γεώργιος

Γενική Γραμματέας: Τερζάκη Αθηνά

Ταμίας: Καμπιτάκης Εμμανουήλ

Έφορος Εξετάσεων & Συνεδρίων: Μηλάκη Μαρία

Έφορος Εκπ/σης & Διά Βίου Μάθησης: Μαστοράκης Κυριάκος

Έφορος Κοινωνικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Κυνηγάκη Ευγενία

Εξελέγησαν επίσης με σειρά εκλογής στα διάφορα όργανα οι κάτωθι:

Εξελεγκτική Επιτροπή 

Μαρκάκης Κων/νος

Ευαγγέλου Μαρία

Ζορμπαδάκη Ιωάννα

Ταμείο Αλληλεγγύης 

Καμπιτάκης Εμμανουήλ

Κουταλάκης Νικόλαος

Στρατηγάκη Αικατερίνη

Αντιπρόσωποι στην ΠΟΙΚΞΓ (PALSO)

  1. Χατζηδάκης Γεώργιος
  2. Μηλάκη Μαρία
  3. Κουταλάκης Νικόλαος
  4. Μαστοράκης Κυριάκος
  5. Γιακουμάκης Δημήτριος
  6. Τερζάκη Αθηνά
  7. Κεραμυδάς Σταύρος

Αντιπρόσωποι στην ΟΕΒΕΝΗ

  1. Χατζηδάκης Γεώργιος
  2. Μαστοράκης Κυριάκος
  3. Κεραμυδάς Σταύρος
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ