Μεγάλο έργο παραγωγής ενέργειας της Μινώα Ενεργειακής

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα κατέθεσε στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) της Περιφέρειας Κρήτης αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 405 kW, το οποίο θα αξιοποιηθεί με Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό (Virtual Net metering). Ο ΦΒ σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «ΧΑΔΑ» εκτός οικισμού της κοινότητας Γασίου, Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σε έκταση 5500 m2 που έχει μισθώσει για τα επόμενα 25 χρόνια. Ο χώρος εγκατάστασης επιλέχθηκε βάσει του πολύ υψηλού ηλιακού δυναμικού που ανέρχεται σε ~2050 kWh/m2, ενώ ο ΦΒ σταθμός θα αποτελείται από 900 ΦΒ πλαίσια ισχύος 450 W και απόδοσης ~20.7%.

Η εγκατάσταση θα γίνει πάνω σε μεταλλικές βάσεις, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και 4 αντιστροφείς των 100 kW για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. Ο σταθμός θα συνδεθεί στο υπάρχον ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης στο δίκτυο της μέσης τάσης, μέσω ενός υποσταθμού που θα δημιουργηθεί στο χώρο εγκατάστασης χρησιμοποιώντας μετασχηματιστή ελαίου ανύψωσης τάσης. Η παραγόμενη ενέργεια από τον ΦΒ σταθμό θα ανέρχεται σε 660 MWh κατ’ έτος, και θα συμψηφίζεται σε πάνω από 100 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που ανήκουν σε μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας. Η συνολική εξοικονόμηση που θα αποφέρει στα μέλη της κοινότητας το 1ο έργο συμψηφισμού, θα είναι της τάξης των 80.000€ ετησίως, ενώ στο σύνολο 25 ετών το συνολικό όφελος θα ανέλθει σε 2.000.000€!

 

 

Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο μεγάλο έργο παραγωγής ενέργειας της Μινώα Ενεργειακής.

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ