Με 15 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

 

Συνεδριάζει  με τηλεδιάσκεψη  την  Δευτέρα   10    Μαΐου  2021 και  ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

 

Πρόταση 22 δημοτικών συμβούλων για εκλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης». 

                                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                                         

 

 1. Έγκριση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος Δήμου Ηρακλείου (ΣΔΑΕΚ).  
 2. Έγκριση δημιουργίας Ενεργειακής Κοινότητας. 
 3. Ρυθμίσεις για την καταβολή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 (απόφαση 420/2021 Οικονομικής Επιτροπής). 
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 για την ενίσχυση του Κ.Α.30-7321.033 για την πληρωμή του συνεχιζόμενου έργου με τίτλο «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλίου (απόφαση 363/2021 Οικονομικής Επιτροπής). 
 5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την χρηματοδότηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και επιχορήγηση Κ.Δ.Α.Π. (απόφαση 364/2021 Οικονομικής Επιτροπής). 
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με  τα αιτήματα (6) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 365/2021 Οικονομικής Επιτροπής) .
 7. Τακτοποίηση Χρηματικού υπολοίπου και Κ.Α. Εσόδων 32. – Κ.Α. Εξόδων 8511 και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 (απόφαση 419/2021 Οικονομικής Επιτροπής). 
 8. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο του 2021 (απόφαση 366/2021 Οικονομικής Επιτροπής). 
 9. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του έργου «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών WIND NGA  στο Δήμο Ηρακλείου» . 
 10. Χορήγηση έγκρισης τοποθέτησης καμπινών της εταιρείας τηλεπικοινωνιών WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του έργου «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών WIND NGA στο Δήμο Ηρακλείου» (απόφαση 36/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 11. Έγκριση αλλαγής θέσης τοποθέτησης καμπινών της εταιρείας τηλεπικοινωνιών WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του έργου «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών WIND NGA στο Δήμο Ηρακλείου» (απόφαση 37/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 12. Χορήγηση έγκρισης τοποθέτησης καμπινών της εταιρείας τηλεπικοινωνιών WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του έργου «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών WIND NGA στο Δήμο Ηρακλείου (σε τμήμα της περιοχής του κέντρου της πόλης στο οποίο δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα το δίκτυο της» (απόφαση 38/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 13. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού δηλωτικού.  
 14. Εξουσιοδότηση Δημάρχου περί αποδοχής της εκ νέου τροποποίησης του άρθρου 4 της από 30/12/2016 σχετικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με την παράταση  του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ