Καταγγελία για συγκάλυψη στο θέμα των Δασικών Χαρτών

Από τον Παγκρήτιο Σύλλογο ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ

Από την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης» στο θέμα των Δασικών Χαρτών.

Στις  23-02-2021 δημοσιεύσατε άρθρο με τίτλο: <Δασικοί χάρτες: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε>.

Σε αυτό το άρθρο και στο ερώτημά σας, <Τι είναι δασικός χάρτης;> δηλώνετε ότι: 

<… Οι δασικοί χάρτες ΔΕΝ θίγουν τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα των πολιτών…>.

Ως Παγκρήτιος Σύλλογος έχουμε την υποχρέωση να αποκαλύψουμε  όλη την αλήθεια.

 Παραθέτουμε  αρχικά τον ορισμό της ιδιοκτησίας:

<Η ιδιοκτησία ως όρος του δικαίου αναφέρεται στην κυριότητα, το απόλυτο δικαίωμα στη χρήση και εκμετάλλευση ενός πράγματος>.

Δηλαδή σε μια ιδιοκτησία μας δεν έχουμε μόνο την κυριότητα (με συμβόλαιο, χρησικτησία, κλπ) αλλά και τη χρήση της από εμάς τους ίδιους  ή της ενοικίασής της, κλπ. 

Ο Δασικός όμως χαρακτηρισμός (δάσος, χορτολιβαδικό, κλπ) μιας ιδιοκτησίας θίγει απόλυτα τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα του ιδιοκτήτη της.                                         Παραθέτουμε τα επόμενα αποδεικτικά στοιχεία:

  1. Τμήμα Απόφασης από <Έγκριση επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα έκταση (χορτολιβαδική) για την εγκατάσταση και κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου …>: 

<… Εγκρίσεις επέμβασης σε δασικές εκτάσεις … υπέρ ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παραμένουν έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν δικαστική ή διοικητική αναγνώριση τρίτου προσώπου ως ιδιοκτήτη των εκτάσεων αυτών…>. 

  1. Σημείο 4 άρθρου 58 του ν. 997/97

<… Η έγκριση της παραγράφου 2 για έργα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. συνοδευόμενη από τη σχετική άδεια παραγωγής ή εξαίρεσης της παρούσας παραγράφου, ισοδυναμεί με νόμιμο τίτλο χρήσης έκτασης, ο οποίος μεταγράφεται νόμιμα…>.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από τα δύο αποδεικτικά στοιχεία που παραθέσαμε προκύπτει αναντίρρητα ότι θίγονται απόλυτα τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα των πολιτών : 

α) και της κυριότητας  αφού απαιτείται η <δικαστική ή διοικητική αναγνώριση… ως ιδιοκτήτη> 

β) και της χρήσης αφού οι <Εγκρίσεις επέμβασης σε δασικές εκτάσεις>  παραμένουν <έγκυρες και ισχυρές> και μάλιστα ισοδυναμούν με< νόμιμο τίτλο χρήσης έκτασης,       ο οποίος μεταγράφεται νόμιμα…>.

Μετά από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δε μας τα  είπε <όλα όσα θα έπρεπε να ξέρουμε…!> και ακόμη αν δεν καταρρίψει τα ανωτέρω στοιχεία – επιχειρήματα που παραθέσαμε ή αποσύρει το ότι <… Οι δασικοί χάρτες ΔΕΝ θίγουν τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα των πολιτών…> θα κατηγορηθεί και για ΑΠΑΤΗ.

Παραθέτουμε ακόμη και τμήμα, από το νομικό σχολιασμό επί του θέματος, του έγκριτου νομικού κ. Γεωργίου Λωρίτη (από την Αθήνα), ενός εκ των νομικών μας συμβούλων:

<Ότι «οι δασικοί χάρτες ΔΕΝ θίγουν τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα των πολιτών». Φαίνεται πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης θέλει να εφησυχάσει ή να αποκοιμίσει τους Κρητικούς. 

Η αλήθεια όμως είναι ότι οι δασικοί χάρτες με το τεκμήριο κυριότητος αποτελούν τίτλο κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων όπως αυτές εμφαίνονται επί των δασικών χαρτών. Βάσει του τίτλου αυτού τα κτηματολόγια είναι υποχρεωμένα να εγγράφουν τις εκτάσεις αυτές ως ιδιοκτησία του ελλ. δημοσίου. 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Με τρόπο Δημοκρατικό να συνεργαστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (Δημόσιο, Περιφέρειες, ΠΕΔ, Φορείς, επιχειρηματίες, πολίτες, κλπ), ώστε να βρεθεί εκείνο το απολύτως νόμιμο πλαίσιο, από το οποίο όμως δε θα πρέπει να απουσιάζουν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Μόνον έτσι θα αποτραπούν οι βίαιες αντιδράσεις.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content