Ιδρύεται στην Κρήτη Περιφερειακό Τμήμα ΣΕΜΠΧΠΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας – Χωροταξίας, η οποία αποτελεί ευκαιρία για την  ευαισθητοποίηση αφενός των Πολεοδόμων – Χωροτακτών Μηχανικών και αφετέρου της τοπικής  κοινωνίας για ζητήματα χωρικού σχεδιασμού, σας ενημερώνουμε ότι στις 29/05/2021 ιδρύθηκε  Περιφερειακό Τμήμα με την ονομασία «Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων  Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ)» με έδρα το  Ηράκλειο Κρήτης. Στις 15/09/2021 συνήλθε η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του Περιφερειακού  Τμήματος ΣΕΜΠΧΠΑ Κρήτης, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 13ης Ιουνίου 2021, και  πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα με την εξής σύνθεση για την περίοδο 2021-2023: 

Πρόεδρος: Ρεμπής Νίκος 

Γραμματέας: Σωμαράκης Γιώργος 

Ταμίας: Δατσέρη Μαρία 

Μέλος: Μαμαλάκης Στέλιος 

Μέλος: Μεραμβελιωτάκη Φένια 

Βασικός σκοπός της ίδρυσης του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι η  συσπείρωση και η κοινή και οργανωμένη δράση των μελών του ΣΕΜΠΧΠΑ στην Περιφέρεια Κρήτης  με στόχους που αφορούν: 

α) Τον συντονισμό και την κοινή δράση με όλον τον κλάδο για τη λύση των γενικότερων  προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη του ΣΕΜΠΧΠΑ. 

β) Τη δημιουργία σταθερών δομών υποστήριξης των προβλεπόμενων από το Καταστατικό  σκοπών του ΣΕΜΠΧΠΑ στην περιοχή αρμοδιότητας του Περιφερειακού Τμήματος. 

γ) Τη συλλογική επεξεργασία, διερεύνηση, ανάδειξη και επίλυση των ειδικότερων / τοπικών προβλημάτων-ενδιαφερόντων των μελών του ΣΕΜΠΧΠΑ που είναι εγγεγραμμένα στο ΤΕΕ/ΤΑΚ  ή ΤΕΕ/ΤΔΚ ή έχουν επαγγελματική έδρα ή κατοικούν στην Περιφέρεια Κρήτης. 

δ) Τη μελέτη και τη δραστηριοποίηση για την κατοχύρωση του ρόλου του Μηχανικού  Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης (ΜΧΠΑ) σύμφωνα με τις ανάγκες του τόπου. 

ε) Την ενίσχυση της συνεργασίας των μελών του ΣΕΜΠΧΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης, την  ανταλλαγή απόψεων – εμπειριών και τη δημιουργία τοπικού δικτύου συντονισμένης δράσης για 

την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος στην κατεύθυνση της  εκπλήρωσης των σκοπών του ΣΕΜΠΧΠΑ γενικότερα και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν  στην Περιφέρεια Κρήτης. 

στ) Τη συνεργασία και την κοινή δράση με τους αντίστοιχους τοπικούς ή περιφερειακούς φορείς  των άλλων τεχνικών, το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΤΕΕ/ΤΔΚ, τους συλλόγους των άλλων επιστημόνων και  εργαζομένων, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, κλπ. της  Περιφέρειας Κρήτης στην κατεύθυνση υποστήριξης των σκοπών του Καταστατικού. 

ζ) Την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την αναγκαιότητα εφαρμογής χωρικού και  αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την επίτευξη  κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους της ΔΕ 

Ο Πρόεδρος 

Ο Γραμματέας 

Νίκος Ρεμπής 

Γιώργος Σωμαράκης

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content