Οι καθηγητές του 11ου ΓΕΛ Ηρακλείου για τις κάμερες

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η ακόλουθη δήλωση του Συλλόγου Καθηγητών του 11ου ΓΕΛ Ηρακλείου για τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος:

Εμείς, οι καθηγητές και οι καθηγήτριες του 11ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, οι οποίοι, σε όλο το διάστημα κατά το οποίο τα σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω των περιοριστικών μέτρων, εργαστήκαμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαθέτοντας όλες μας τις δυνάμεις, προσωπικά μέσα και προσωπικό χρόνο, βασισμένοι κυρίως στην υποστήριξη που παρείχαμε αφειδώς ο ένας στον άλλον, για να στηρίξουμε τους μαθητές μας σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος, όπως περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ Β’ 1859/15.5.2020,

δηλώνουμε

1. Η χρήση καμερών γενικά στο σχολείο συνιστά αντιπαιδαγωγική πρακτική, καθώς εθίζει τους μαθητές στην αντίληψη ότι μπορούν να παρακολουθούνται και ότι η συμμόρφωση προς τους κανόνες δεν πηγάζει από την αυθόρμητη βούληση του πολίτη, αλλά από την επιτήρηση και, συνακόλουθα, το φόβο της ποινής.

2. Ακόμη περισσότερο, η χρήση κάμερας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας αναιρεί όλες τις παιδαγωγικές αρχές. Αυτό διότι η διδασκαλία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, αυθόρμητη και απρόβλεπτη, δε χωρίζεται σε εξέταση και παράδοση, αλλά αντίθετα, σύμφωνα με τις σύγχρονες μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, οι μαθητές συμμετέχουν κατά μόνας ή κατά ομάδες σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

3. Παρά τη ρητή απαγόρευση του νόμου, τίποτα και κανείς δε διασφαλίζει ότι η οποιαδήποτε ζωντανή αναμετάδοση δε μαγνητοσκοπείται από οποιονδήποτε, για να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν, θέτοντας σε κίνδυνο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τόσο του εκπαιδευτικού όσο και, κυρίως, των μαθητών.

Για τους λόγους αυτούς, ενώ εξακολουθούμε πρόθυμα να παρέχουμε υποστήριξη σε όλους τους μαθητές μας, παρόντες και απόντες από το σχολείο, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε,

● Αρνούμαστε κατηγορηματικά να χρησιμοποιηθεί από εμάς ή από τρίτο άτομο τεχνικό μέσο για ζωντανή αναμετάδοση από τις αίθουσες του σχολείου μας.

● Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας αφενός να εξασφαλίζει τη δυνατότητα για παροχή στήριξης σε όλους τους μαθητές μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες (π.χ. Εκπαιδευτική Τηλεόραση) και αφετέρου να φροντίσει για την επιμόρφωσή μας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να είμαστε όλοι έτοιμοι για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επαναληφθεί από το φθινόπωρο μια αντίστοιχη κατάσταση.

● Ζητούμε επίσης να εξασφαλίζεται νομικά και θεσμικά η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων σε κάθε περίπτωση.

● Ζητούμε, πέραν των παραπάνω, βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού του σχολείου μας, δηλαδή δομημένη καλωδίωση σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, βιντεοπροβολείς σε όσες αίθουσες δεν υπάρχουν και φορητούς υπολογιστές προκειμένου να καλυφθεί πλήρως το διδακτικό έργο από όλους τους διδάσκοντες.

Ο Σύλλογος Καθηγητών του 11ου ΓΕΛ Ηρακλείου

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ