Η “Δύναμη Δημιουργίας” Χερσονήσου για το προσωπικό του Δήμου

Από τη δημοτική παράταξη του Δήμου Χερσονήσου “Δύναμη Δημιουργίας” εκδόθηκε σήμερα η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με «ενοικιασμένο» προσωπικό σκοπεύει να στελεχώσει την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου η δημοτική αρχή Σέγκου.

  Έναντι ποσού 1,2 εκατ. Ευρώ, Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ των Αθηνών θα διαθέτει προσωπικό στο Δήμο Χερσονήσου.

 

Η δημοτική αρχή Χερσονήσου, για άλλη μια φορά στη σύντομη μέχρι σήμερα διαδρομή της, παίρνει αποφάσεις εν αγνοία του δημοτικού συμβουλίου οι οποίες θα καθορίσουν δραστικά την πορεία του δήμου τα επόμενα χρόνια. Χωρίς ουσιαστικό προβληματισμό και διαβούλευση προχωρεί σε υποτιθέμενη ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση βασικών αρμοδιοτήτων του με προσωπικό που θα «ενοικιάζει» από τρίτους. Σύμφωνα με όσα σήμερα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή, η πλειοψηφία της οποίας ορίζεται από το Δήμαρχο, ο Δήμος Χερσονήσου θα συνεργαστεί στη βάση προγραμματικής σύμβασης με την Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την ονομασία ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ η οποία εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής «για την παροχή υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου». Κάτω από τον ψευδεπίγραφο και παραπλανητικό αυτό τίτλο, όπως ανάγλυφα αποκαλύπτεται από τα παραρτήματα της σχετικής σύμβασης, η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. θα προσλαμβάνει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων το οποίο θα διαθέτει στον Δήμο Χερσονήσου για τις ανάγκες του. Το προσωπικό αυτό θα στελεχώνει το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Χερσονήσου, αλλά και το Τμήμα Προμηθειών. Το προβλεπόμενο οικονομικό αντάλλαγμα για 2 χρόνια, το οποίο προφανώς θα επωμισθούν οι δημότες, ανέρχεται στο ποσό των 1.215.000 Ευρώ.

Διαπιστωμένες είναι οι συνέπειες που επέφερε στη στελέχωση πολλών δήμων, κυρίως της ενδοχώρας, τόσο η  κοινωνικοπολιτική κρίση της τελευταίας δεκαετίας όσο και η πολιτική της κινητικότητας στον δημόσιο τομέα. Στον Δήμο Χερσονήσου πράγματι δημιουργήθηκαν προβλήματα στη στελέχωσή του. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, για τα οποία οι δημοτικές αρχές αρχικά αδιαφόρησαν, και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει, το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου το Μάρτη του 2019 με ομόφωνη απόφασή του δρομολόγησε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Η δημοτική αρχή Σέγκου, αντί να στηρίξει την απόφαση αυτή την οποία και οι ίδιοι ψήφισαν τότε, να  την επεκτείνει ώστε να αντιμετωπίσει και τις νέες ανάγκες που προέκυψαν και με νέα επιχειρήματα να προσπαθήσει για την υλοποίησή της, όχι μόνο αδιαφόρησε αλλά ουσιαστικά την απεμπόλησε. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το καλοκαίρι του 2020, ουσιαστικά ακύρωσε ότι είχε δρομολογηθεί, αρνούμενη πεισματικά για άλλη μία φορά, να συζητήσει το τεράστιο αυτό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα, υποτίθεται με λύπη της, διαπιστώνει τα προβλήματα στην δημιουργία των οποίων και η ίδια βοήθησε αποτελεσματικά, δηλαδή την αδυναμία στελέχωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας και προχωρεί στην ενοικίαση προσωπικού από τρίτους, υποθέτοντας ότι έτσι θα λύσει τα όντως υπαρκτά προβλήματα.

Η δημοτική αρχή Χερσονήσου, αποφάσισε και δρομολόγησε την υποτιθέμενη υποστήριξη του Δήμου από 25 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων που θα προσλαμβάνει τρίτος φορέας και θα της παραχωρεί, χωρίς κανείς να ασχοληθεί με τον τρόπο ένταξης των ανθρώπων αυτών στην διοικητική μηχανή του Δήμου, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί θα προβαίνουν σε σοβαρές πράξεις όπως είναι η κατάρτιση και οριστικοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων τελών για πληρωμή από τους δημότες ή καταλόγων διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών. Πουθενά δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη υποστήριξης από 25 άτομα, πολύ δε περισσότερο το πως προέκυψε η ανάγκη των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που ζητούνται, όπως π.χ. η αναγκαιότητα εργασίας χωροτάκτη μηχανικού ΠΕ στο τμήμα εσόδων της οικονομικής υπηρεσίας. Πολύ περισσότερο, δεν τεκμηριώνεται το κόστος για την μισθοδοσία των ανθρώπων αυτών. Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει η οικονομικότητα της λύσης, όπως η δημοτική αρχή ισχυρίζεται χωρίς τεκμηρίωση. Αντίθετα, μάλλον για ιδιαίτερα δαπανηρή λύση πρόκειται αφού ο δήμος θα επιβαρύνεται με ποσοστό 30% επιπλέον του μισθοδοτικού τους κόστους. Ακόμη, σε κανένα σημείο της σύμβασης δεν προβλέπεται η επίβλεψη και η αξιολόγηση των υπηρεσιών που θα προσφέρουν οι άνθρωποι αυτοί, ούτε θα υπάρχουν παραδοτέα που θα παραλαμβάνονται και θα αξιολογούνται. Αν πράγματι το ζητούμενο με την συγκεκριμένη σύμβαση ήταν πρωτίστως η ουσιαστική υποστήριξη του Δήμου για την παρακολούθηση των αποθεμάτων του και την αποφυγή απώλειας θεσμοθετημένων εσόδων όπως διατείνεται η δημοτική αρχή, τότε άλλοι θα έπρεπε να είναι οι δείκτες παρακολούθησης της επωφελούς υλοποίησης της συνεργασίας αυτής και όχι αποκλειστικά ο αριθμός των ατόμων που θα εργάζονται. Τον  αποκλειστικό δείκτη «αριθμός ατόμων» σε τέτοιες περιπτώσεις, κάποιοι τον λένε ομηρεία.

Επιτακτική είναι η ανάγκη αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, ώστε να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που όντως υπάρχουν, στο βαθμό που υπάρχουν. Πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην υιοθέτηση καλών πρακτικών που άλλοι φορείς ακολουθούν βασισμένοι στις δυνατότητες που η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει. Πρέπει να προχωρήσει σε αναδιάταξη τους τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του, προσαρμόζοντας τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του στις σύγχρονες τάσεις. Πρέπει να επιμείνει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών του και την στελέχωσή τους με δικό του μόνιμο προσωπικό, ώστε να παρέχει προς τους δημότες τις υπηρεσίες που εκ του νόμου είναι υποχρεωμένος. Και βέβαια, προσφεύγοντας όπου χρειαστεί σε εξωτερικές συνεργασίες τέτοιες, που δεν θα αρκούνται μόνο στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων αλλά θα επιφέρουν δραστικές αλλαγές με προστιθέμενη αξία.

Η δημοτική αρχή Χερσονήσου πρέπει επιτέλους να κατανοήσει ότι το μέλλον του τόπου είναι υπόθεση όλων και όχι μόνο του Δημάρχου και της ιδιαίτερα κλειστής ομάδας των συνεργατών του. Την για πολλούς συνειδητή επιλογή της να επεκτείνει την αποδιοργάνωση νευραλγικών και ευαίσθητων υπηρεσιών του Δήμου ώστε να τις κατευθύνει και αυτές σιγά σιγά στα χέρια ιδιωτών εργολάβων, όπως μέχρι σήμερα πράττει  για την αποκομιδή απορριμμάτων, πρέπει να την παρουσιάσει στο ανώτατο όργανο διοίκησης του δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφού όπως ισχυρίζεται είναι σίγουρη για την ορθότητα των πολιτικών της, ας τις υποστηρίξει δημόσια στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή μπροστά στους δημότες. Ας υπερασπιστεί εκεί τις απόψεις της για ενοικίαση προσωπικού για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας όπως σήμερα πράττει, ή για την εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτη εργολάβο, κάτι που προτίθεται να πράξει άμεσα, όπως συχνά διακηρύττει.

Γούρνες, 12/1/2021

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ