Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

Στην Ρόδο πραγματοποιήθηκε η 3η  συνεδρίαση του έργου «Συνεργασία για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου.

Στο έργο συμμετέχουν 6 εταίροι, το Υπουργείο Ενέργειας – Εμπορίου – Βιομηχανίας – Τουρισμού της Κύπρου, Αναπτυξιακή Εταιρία της Λευκωσίας το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, ο Δήμος Ρόδου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο Δήμος Χερσονήσου.

Οι στόχοι του έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια και Δημοτικά κτίρια σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης και της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και με στους στόχους και υποχρεώσεις όλων των κρατών – μελών για την ενέργεια και το κλίμα του 2020 και 2030 και ειδικότερα με τις δεσμεύσεις για την προτεραιότητα της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Ειδικότερα για την Κρήτη το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης  ως εταίρος του έργου θα συνδέσει το έργο με τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Κρήτης και το Περιφερειακό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής , με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας και με τις προτεραιότητες του ΠΕΠ Κρήτης για την εξοικονόμησης ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια καθώς και με τις αντίστοιχες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ στην Κρήτη.

Επίσης θα επιδιωχθούν συνέργειες με άλλα αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαϊκής  συνεργασίας που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια και Δημοτικά κτίρια που υλοποιούν η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι της Κρήτης και άλλοι Οργανισμοί.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης εφαρμόζει ένα σχέδιο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης για την Κρήτη και διοργανώνει διαβουλεύσεις και επιμορφωτικές συναντήσεις με τους Δήμους. Το ειδικό υλικό προώθησης και πληροφόρησης, που έχει δημιουργηθεί θα διανεμηθεί στους διαγωνισμούς μαθητών με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και στις ‘Ενεργειακές Εβδομάδες’ που θα διοργανωθούν στην Κρήτη. Επίσης το ΠΤΑΚ έχει ήδη συνεισφέρει στην διαμόρφωση και συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων που αφορούν σε τεχνικά διαχειριστικά και οργανωτικά δεδομένα Δημοσίων και Δημοτικών Κτιρίων της Κρήτης και τα οποία χρησιμεύουν για να διαμορφωθεί με κοινή και ειδικότερη προσέγγιση για την Διαχείριση δημοσίων Κτιρίων στην Ελλάδα και Κύπρο σ’ ότι αφορά στην Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Τέλος το ΠΤΑΚ σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης έχουν συνδέσει το έργο αυτό με το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και το «Σύμφωνο των Νησιών» και γίνεται διερεύνηση σύνδεσής του με σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια / Δημοτικά κτίρια.

Στην 3η συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΠΤΑ Κρήτης, ο κ. Γ. Παντελάκης και ο κ. Ν. Μαρκοδημητράκης.

Στην τρίτη συνάντηση του εταιρικού σχήματος επανακαθορίστηκε ο χρονοπρογραμματισμός των επικείμενων εργασιών και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των εταίρων, η ανάλυση των παραδοτέων τους, καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων σταδίων υλοποίησης των πιλοτικών έργων του προγράμματος κατά τους επόμενους κρίσιμους μήνες υλοποίησης του έργου. Παράλληλα, αποφασίστηκε, η επόμενη συνάντηση των εταίρων, την οποία έχει αναλάβει να οργανώσει ο Δήμος Χερσονήσου, να πραγματοποιηθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2019, προκειμένου να έχουν προχωρήσει – ή ενδεχομένως ολοκληρωθεί – τα πιλοτικά επιδεικτικά έργα, που σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το Δήμο Χερσονήσου εκπροσώπησαν η κ. Θεονύμφη Σκυβαλάκη, υπεύθυνη οικονομικού αντικειμένου της πράξης και ο  κ. Μιχάλης Τζαγάκης, υπεύθυνος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της πράξης, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τα τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα του έργου, μέχρι και σήμερα, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση της δημοπράτησης των πιλοτικών έργων και την συμβασιοποίησή τους, μετά τη θετική αξιολόγηση του προ-δημοπρασιακού και προ-συμβατικού ελέγχου που διενεργήθηκε. Έθεσαν δε, υπόψη των παριστάμενων εταίρων της πράξης, τον αναλυτικό χρονοπρογραμματισμό των επόμενων ενεργειών, σε επίπεδο φυσικού και διοικητικού αντικειμένου, παράλληλα με την πρόθεση για οργάνωση της ημερίδας εξοικονόμησης ενέργειας (η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Δήμου Χερσονήσου) κατά το χρόνο πραγματοποίησης της επόμενης (τέταρτης) συνάντησης, προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή όλων των εταίρων της πράξης.

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ