«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2020»

«Πέρα από την κρίση: καθαρή ενέργεια για πράσινη ανάκαμψη και ανάπτυξη», ήταν φέτος το θέμα της διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας. Και ήταν  η 15η συνεχής χρονιά, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε την
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2020 στις 23-25 Ιουνίου 2020.
Πρόκειται, δε, για το μεγαλύτερο ετήσιο γεγονός στην Ευρώπη που αφορά στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 6000 συμμετέχοντες από
120 χώρες ενώ στις διαδικτυακές συζητήσεις πήραν μέρος περισσότεροι
από 4000 χρήστες. Στις εργασίες συμμετείχε εκ μέρους της Περιφέρειας
Κρήτης ο Νίκος Ζωγραφάκης Δ/ντής του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Κρήτης και του Ενεργειακού Κέντρου.

Στην καινοτόμα συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας, και παράλληλα έγινε
διάλογος των Πρεσβευτών της Ενεργειακής Εβδομάδας, η εκδήλωση για
τα βραβεία, τις Ενεργειακές ημέρες και με τις ειδικότερες θεματικές
συνεδριάσεις που αφορούσαν στις τεχνολογίες, στην χρηματοδότηση και
στο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο.

Η ενεργειακή μετάβαση και το «Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο – στο
πλαίσιο της «Συμφωνίας του Παρισιού» – κυριάρχησαν στις συζητήσεις
για την επίτευξη της ανθρακικά ουδέτερης ευρωπαϊκής οικονομίας το
2050.

Νέες θεματικές όπως η ενεργός συμμετοχή των νέων και των γυναικών
στην διαμόρφωση μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης καθώς και ο
καθοριστικός ρόλος της καινοτομίας και της έρευνας, των Περιφερειών
της Ευρώπης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νησιών,
αποτελέσαν επίσης αντικείμενο των διαδραστικών παρουσιάσεων.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η συμμετοχή στις συζητήσεις
αφορούν και στην Κρήτη που προετοιμάζεται για την αξιοποίηση των
ευκαιριών της πράσινης ανάπτυξης της ενεργειακής μετάβασης, της
κυκλικής οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης και καινοτομίας.

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ