Επιτυχημένη διευθέτηση κτηματικών διαφορών

Στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Επιμελητηρίου Ηρακλείου


Την οδό της διαμεσολάβησης για την επίλυση κτηματικών διαφορών τους επέλεξαν δύο αντισυμβαλλόμενοι στο Ηράκλειο, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει η σχετικά πρόσφατη νομοθεσία για άμεση και έγκυρη διευθέτηση διαφορών εκτός Δικαστηρίων. 

Οι δύο πλευρές, με τη συμμετοχή των νομικών τους συμβούλων και παρουσία του διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, κ. Ευάγγελου Καραμπέτσου, συναντήθηκαν στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και μετά από περίπου δύο ώρες συζητήσεων κατέληξαν σε μία κοινά αποδεκτή λύση, που ικανοποιεί αμφότερα τα συμφέροντά τους. 

Να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου διαθέτει Ειδικό Κατάλογο,  στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι 28 Διαπιστευμένοι, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαμεσολαβητές και λειτουργεί από το 2017 το Κέντρο Διαμεσολάβησης σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν καθημερινά υποθέσεις, για τις οποίες τα αντισυμβαλλόμενα μέρη έχουν επιλέξει την εναλλακτική αυτή μέθοδο επίλυσης διαφορών, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.  

Για την έναρξη της διαμεσολάβησης απαιτείται η αμοιβαία συμφωνία των εμπλεκομένων και η υπόδειξη ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέσω της διαμεσολάβησης μπορούν να επιλυθούν αστικές, εμπορικές, εργατικές, οικογενειακές και διοικητικές διαφορές, μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,  ακόμη και αν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Υπεύθυνη κα Λένα Στεφανουδάκη, Τηλ: 2810 247034, stefanoudaki@ebeh.gr. ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content