Εκλογή Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων άνω 300 κατοίκων

Ξεκαθαρίζει το ΥΠΕΣ τον τρόπο εκλογής μετά την παρέμβαση της ΠΕΔ Κρήτης

Το Υπουργείο Εσωτερικών απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, αποσαφηνίζει τον τρόπο εκλογής των Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 300 κατοίκων.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο του ΥΠΕΣ προς την ΠΕΔ Κρήτης, «Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 300 κατοίκων ορίζεται  ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο», καθώς συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010.

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ