Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο Ρέθυμνο – Ρουσοσπίτι

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη, 1η Απριλίου 2021, πρόκειται να διακοπεί η  κυκλοφορία στην υπ’ αριθμ. 14 επαρχιακή οδό (Ρέθυμνο-Ρουσσοσπίτι), για δεκαπέντε ημέρες σε μήκος περίπου τετρακοσίων μέτρων πέριξ της μονής της Αγίας Ειρήνης Ρουσσοσπιτίου, προκειμένου να υλοποιήσει την μελέτη με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Υποέργο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Ο.14 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».

 

Για την υλοποίηση της παραπάνω μελέτης απαιτείται να πραγματοποιηθεί καθαρισμός των βραχωδών πρανών ανατολικά και δυτικά της μονής Αγίας Ειρήνης, από την υπάρχουσα βλάστηση. Επιπλέον θα γίνει καθαίρεση αποκολλημένων και επικινδύνων βράχων του πρανούς.

Για λόγους ασφαλείας παρακαλούνται  οδηγοί και πεζοί να μην χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τμήμα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να μην παραβιάζουν τις σημάνσεις, που θα υπάρχουν καθ’ όλο το 24ωρο.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ