«Αντιμετωπίζοντας τη Μοναξιά» στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησε την 2η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Έργου FILO – «Fighting Loneliness» («Αντιμετωπίζοντας τη Μοναξιά»), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+. Σκοπός του έργου «FILO» είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος ενίσχυσης επαγγελματικών προσόντων στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας για την καταπολέμηση της μοναξιάς των ατόμων 65+. Στο πλαίσιο αυτό οι εταίροι του έργου ανταλλάσουν καλές πρακτικές και εμπειρίες πραγματοποιώντας επιτόπιες επισκέψεις σε φορείς που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Στο εταιρικό σχήμα του έργου, εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχουν, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ρότερνταμ (Ολλανδία) ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Ρότερνταμ (Ολλανδία), η Εταιρεία Περίθαλψης Ροσελάρε (Βέλγιο), ο Δήμος Μασσαλίας (Γαλλία) (Κέντρο Κοινότητας Κοινωνικής Δράσης), το ENSA – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ιταλία με έδρα τις Βρυξέλλες), ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την κατάρτιση και την ένταξη στην εργασία της Βενετίας (Ιταλία) & ο Δήμος Nacka (Σουηδία).
Στην συνάντηση της τοπικής ομάδας εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας, παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές του Δήμου Μασσαλίας που παρέχονται από υπηρεσίες και συνεργαζόμενους φορείς του Κέντρου Κοινότητας Κοινωνικής Δράσης. Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στις επιτόπιες επισκέψεις που προηγήθηκαν στην Μασσαλία για την ανάδειξη των πρακτικών αυτών. Συζητήθηκαν οι προοπτικές αξιοποίησης των εμπειρίας της Μασσαλίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης. Αναζητήθηκαν νέες μέθοδοι και πρακτικές εκπαίδευσης για την υποστήριξη του πληθυσμού 65+ που παρέχεται από υπηρεσίες στην κοινότητα. Απώτερος στόχος της διερεύνησης αυτής είναι η κάλυψη νέων κοινωνικών αναγκών που αφορούν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς των ατόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
Στη συνάντηση, συμμετείχαν στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και μέλη της Ομάδας Έργου, Βλασάκη Κατερίνα (Αν. Προϊσταμένη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης), Καλλιόπη Μαρκάκη (Στέλεχος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ρεθύμνου), Καραλή Λίλα (Στέλεχος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης), Αποστολάκη Κατερίνα (Δ/ντρια Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου Περιφέρειας Κρήτης), Σωτηροπούλου Ελένη-Χριστίνα (Στέλεχος ΔΑΟΚ και Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Ε. Ρεθύμνου). Συμμετείχαν επίσης, η Καθηγήτρια του ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) κα Παπαδακάκη Μαρία, ο κος Πασπαράκης Μανώλης (Δρ. Ψυχιατρικής) και τα στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, κα Τσαμάνδουρα Αργυρώ (Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης / Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας, Ισότητας των Φύλων), κα Σουλιώτη Παρασκευή («Βοήθεια στο Σπίτι»/Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)) & κα Γκουμπέτη Ηλία (ΚΗΦΗ Αγ. Τριάδας / Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.).
Το έργο υλοποιείται από το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης.
Περισσότερες Πληροφορίες για το έργο: Βλασάκη Κατερίνα (avlasaki@crete.gov.gr), Μαρκάκη Καλλιόπη (kmarkaki@crete.gov.gr).

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ