Ανακοίνωση των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Κρήτης

H συμφωνία στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ, αναφορικά με την Τουρκία, ως απόρροια διακυβερνητικών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, ζητώντας επιβολή πρόσθετων κυρώσεων ως προς μη εγκεκριμένες δραστηριότητες του τουρκικού κράτους στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταθέτει την λήψη απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2021.

 

Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, αποτιμούν την σαφέστατη καταδίκη των μονομερών και προκλητικών ενεργειών της γείτονος στην Ανατολική Μεσόγειο, ως ένα ευρωπαϊκό βήμα που καταδεικνύει ότι για την επανέναρξη των διμερών διερευνητικών επαφών Ελλάδος-Τουρκίας, αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η αλλαγή στάσης της Άγκυρας.

 

Αυτό το ευρωπαϊκό βήμα, υπερασπίζεται δυο κράτη-μέλη, είναι όμως και μια ημιτελής ευρωπαϊκή θέση από την στιγμή που μεταθέτει πολιτικές αποφάσεις για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου, την στιγμή που η Τουρκία παρουσιάζεται αμετακίνητη ως προς τις επιδιώξεις της.

Απόφαση, που λόγω και των θεσμικών κενών και ελλειμμάτων, προερχόμενων από την διακυβερνητική λογική ετών, αδυνατίζει το κοινοτικό οικοδόμημα, την ανάγκη για μια αποτελεσματική και λειτουργική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας.

 

Μια πραγματική ευρωπαϊκή θέση, που θα προάγει τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών-μελών, έχοντας την ισχύ να προωθήσει μια εταιρική σχέση με μια Τουρκία που θα δέχεται χωρίς αστερίσκους το διεθνές δίκαιο και την επίλυση υπαρκτών διαφορών μέσω διαλόγου, απαιτεί την επαναφορά προώθησης της πολιτικής ενοποίησης με σαφή ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά.

 

Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, εκφράζοντας το όραμα μιας δημοκρατικής και ομόσπονδης Ευρώπης, τονίζουν ότι ο αγώνας για το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, την πολιτική ένωση, την υπηρέτηση μιας Κοινότητας αξιών, αρχών και πεπρωμένου, απαιτεί μεγάλες και ριζικές αλλαγές στις Κοινοτικές Συνθήκες, την επαναφορά του ευρωπαϊκού κεκτημένου, μέσα από τις εργασίες της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ