Τί έδειξε μεγάλη έρευνα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τις απόψεις του κοινού γύρω από τον κορωνοϊό
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα μιας εξαιρετικά ενδιαφερουσας έρευνας που πραγματοποίησαν ειδικοί επιστήμονες του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  (ΕΛΜΕΠΑ), για τις κρίσεις & στάσεις του κοινού ως προς τον κορωνοιό.

Μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων εξέφρασε δυσπιστία ως προς τη σωστή διαχείριση της κρίσης από τα ΜΜΕ και από τις τοπικές αρχές, ενώ ανάλογο, έντονο είναι το ενδιαφέρον και των υπολοίπων ευρημάτων της έρευνας, για τη διεξαγωγή της οποίας αξιζουν συγχαρητήρια όλοι όσοι έλαβαν μέρος.

Οι κύριες ενότητες που μελετήθηκαν αφορούσαν:

Α) την αξιολόγηση, από πλευράς ερωτώμενων, της πανδημίας, των προσπαθειών που καταβάλλονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού καθώς και των αρμοδίων φορέων (Κυβέρνηση, Υπηρεσίες υγείας, ΜΜΕ κλπ.) και τον βαθμό ικανοποίησης τους από την ετοιμότητα των αρμοδίων να διαχειριστούν την εξάπλωση του ιού.

Πιν. 1 Ικανοποίηση από τις προσπάθειες που καταβάλλουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Οι ερωτώμενοι ανέφεραν σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά την ικανοποίηση τους (63% «πάρα πολύ ικανοποιημένοι» και 26% «αρκετά ικανοποιημένοι», αντίστοιχα) από τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην χώρα μας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

page2image32694608

Πιν. 2 Έκφραση κρίσης των ερωτώμενων για τον κορωνοϊό ως:

Ν

%

Ένα απλό πρόβλημα

30

2,8

μάλλον σοβαρό

153

14,2

σοβαρό, αλλά όχι μία κρίση

292

27,1

Μία κρίση

574

53,2

Δεν απάντησαν

1049 29 1078

97,3 2,7 100,0

Σύνολο

Η εξάπλωση του ιού δηλώθηκε ως «μία κρίση» για την κοινωνία από περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες (53%), ενώ ως ένα «μάλλον σοβαρό» ή ως «ένα σοβαρό πρόβλημα, δίχως όμως να αποτελεί μία κρίση» αναφέρθηκε, αντίστοιχα, από το 14% και 27% των ερωτηθέντων.

page3image32509392

Πιν. 3 Αξιολόγηση του έργου των αρμοδίων για τον περιορισμό κορωνοϊού

Ν

%

κακή

42

3,9

μάλλον κακή

62

5,8

μάλλον καλή

417

38,7

καλή

526

48,8

Σύνολο Δεν απάντησαν

1047 31

97,1 2,9

Σύνολο

100,0

Οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν θετικά το έργο των αρμοδίων εκφράζοντας «μάλλον καλή» έως «πολύ καλή» κρίση (39% & 49%, αντίστοιχα), ενώ οι υπόλοιποι (10%) δεν διάκεινται θετικά στο έργο τους.

page4image32591728

Πιν. 4 Έκφραση κρίσης των ερωτώμενων ως προς την αντίδραση της Κυβέρνησης κλπ. στην πανδημία

 

Θεωρούν ότι η αντίδραση της Κυβέρνησης (Πρωθυπουργός και εμπλεκόμενοι Υπουργοί) είναι η ενδεδειγμένη, αφού σύμφωνα με τις αναφορές των ερωτώμενων, λένε τα «πράγματα με το όνομα τους» (71,5%), σε αντίθεση με άλλους (5%) οι οποίοι θεωρούν ότι οι αρμόδιοι υποτιμούν την κατάσταση. Υπερβολική θεωρούν την αντίδραση της το 18% των ερωτώμενων.

page5image32710784

Πιν. 5 Έκφραση κρίσης των ερωτώμενων ως προς την αντίδραση της επιτροπής Τσιόδρα και των συνεργατών του, των Επαγγελματιών υγείας, Φαρμακευτικών εκπροσώπων, στην πανδημία

Είναι σαφές από τα εμφανιζόμενα ευρήματα, στον παρόντα πίνακα, ότι οι ερωτώμενοι θεωρούν σε πολύ υψηλό βαθμό ότι οι αρμόδιοι επιστήμονες με επικεφαλής τον καθηγητή Τσιόδρα «λένε τα πράγματα με το όνομα τους» (82%) και μόνο ένας στους δέκα θεωρεί «υπερβολική την αντίδραση τους».

page6image33009648

Πιν. 6 Έκφραση κρίσης των ερωτώμενων ως προς την αντίδραση των ΜΜΕ στην πανδημία

Ν

%

δεν την παίρνουν αρκετά σοβαρά

35

3,2

λένε τα πράγματα με το όνομα τους

147

13,6

αντιδρούν υπερβολικά

853

79,1

Σύνολο
Δεν απάντησαν

1035 43 1078

96,0 4,0 100,0

Σύνολο

Δηλώθηκε από οκτώ στους δέκα ερωτώμενους, σε αντίθεση με τους προηγούμενους φορείς (Κυβέρνηση, επιστήμονες), ότι τα ΜΜΕ «αντιδρούν υπερβολικά», ενώ μόνο το 13% δήλωσε ότι τα ΜΜΕ «λένε τα πράγματα με το όνομα τους».

page7image33017088

Πιν. 7 Έκφραση κρίσης των ερωτώμενων ως προς την αντίδραση φίλων συγγενών κ.ά. στην πανδημία

Σε μια μέση θέση, σε σχέση με τους προηγούμενους φορείς, αξιολογείται από τους ερωτώμενους η αντίδραση στην τρέχουσα κατάσταση από φίλους και συγγενείς οι οποίοι «λένε τα πράγματα με το όνομα τους» ανέφεραν περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους, ενώ 28% θεωρούν ότι φίλοι και συγγενείς «αντιδρούν υπερβολικά».Ιδιαίτερη προσοχή, στον πίνακα αυτό, χρήζει το εύρημα του 14% φίλων και συγγενών, «που δεν παίρνει στα σοβαρά» την τρέχουσα κατάσταση σύμφωνα με την κρίση των ερωτηθέντων.

Ν

%

δεν την παίρνουν αρκετά σοβαρά

148

13,7

λένε τα πράγματα με το όνομα τους

565

52,4

αντιδρούν υπερβολικά

306

28,4

Σύνολο
Δεν απάντησαν

1019 59 1078

94,5 5,5 100,0

Σύνολο

page8image18186624 page8image18186816page8image33023328

Πιν. 8 Έκφραση κρίσης των ερωτώμενων ως προς την αντίδραση των τοπικών αρχών στην πανδημία

Ν

%

δεν την παίρνουν αρκετά σοβαρά

149

13,8

λένε τα πράγματα με το όνομα τους

681

63,2

αντιδρούν υπερβολικά

184

17,1

Σύνολο
Δεν απάντησαν

1014 64

94,1 5,9

Σύνολο

1078

100,0

Τα ευρήματα του παρόντος πίνακος διαφέρουν από τον Πιν. 4 στο ότι οι ερωτηθέντες θεώρησαν σε αξιοπρόσεκτο ποσοστό (14%) ότι οι αρμόδιες τοπικές αρχές «δεν παίρνουν στα σοβαρά» την πανδημία.

page9image18164224 page9image32969392

Β) τα συναισθήματα (π.χ. μοναξιά, αισιοδοξία, φόβος, ηρεμία κ.ά.) που οι ερωτώμενοι βίωσαν τις τελευταίες ημέρες πριν από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Πιν. 9 Την τελευταία εβδομάδα νοιώσατε: Μόνος/η

Ν

%

καθόλου

447

41,5

μερικές φορές

297

27,6

συχνά

198

18,4

διαρκώς

62

5,8

Σύνολο

1004

93,1

Δεν απάντησαν Σύνολο

74 1078

6,9 100,0

Η μοναξιά στην εποχή της πανδημίας φαίνεται να μην δηλώνεται σε υψηλά ποσοστά, αφού μόνο ένας στους τέσσερις ερωτώμενους την ανέφερε.

page10image32983280

Πιν. 10 Την τελευταία εβδομάδα νοιώσατε: Ήρεμος/η

Ν

%

καθόλου

90

8,3

μερικές φορές

373

34,6

συχνά

421

39,1

διαρκώς

133

12,3

Σύνολο
Δεν απάντησαν

1017 61 1078

94,3 5,7 100,0

Σύνολο

Ήρεμοι την τελευταία εβδομάδα πριν από την έρευνα, ανέφεραν ότι ένοιωσαν «συχνά» (39%) και κάποιοι «διαρκώς» (12%), ενώ οι υπόλοιποι μόνο «μερικές φορές» (35%), ή και «καθόλου» (8%).

page11image32988064

Πιν 11. Την τελευταία εβδομάδα νοιώσατε: Φοβισμένος/η

Ν

%

καθόλου

246

22,8

μερικές φορές

463

42,9

συχνά

235

21,8

διαρκώς

62

5,8

Σύνολο
Δεν απάντησαν

1006 72 1078

93,3 6,7 100,0

Σύνολο

Φοβισμένοι δηλώνουν, στην μεγάλη πλειοψηφία τους, ότι ένοιωσαν από «μερικές φορές» (43%), «συχνά» (23%), έως και «διαρκώς» (6%) σε αντίθεση με ένα υψηλό ποσοστό 23% που ανέφερε ότι «καθόλου» δεν αισθάνθηκε φόβο.

page12image32979376

Πιν. 12 Την τελευταία εβδομάδα είχατε διαταραγμένο ύπνο

Ν

%

καθόλου

370

34,3

μερικές φορές

298

27,6

συχνά

214

19,9

διαρκώς

127

11,8

Σύνολο
Δεν απάντησαν

1009 69 1078

93,6 6,4 100,0

Σύνολο

Ένας στους τρεις ερωτώμενους ανέφερε ότι δεν είχε διαταραχές στον ύπνο του την τελευταία εβδομάδα πριν από την έρευνα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που ανέφερα διαταραχές από «μερικές φορές» έως διαρκώς».

page13image32950928

Πιν/ 13 Την τελευταία εβδομάδα νοιώσατε: αισιόδοξος/η

Ν

%

καθόλου

109

10,1

μερικές φορές

426

39,5

συχνά

350

32,5

διαρκώς

130

12,1

Σύνολο
Δεν απάντησαν

1015 63 1078

94,2 5,8 100,0

Σύνολο

Ως αισιόδοξοι καταγράφηκαν λιγότεροι (45%) από τους μισούς άνδρες και γυναίκες που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, ενώ με μερική αισιοδοξία κατεγράφη το 40% και ο ένας στους δέκα δίχως αισθήματα αισιοδοξίας την τελευταία εβδομάδα πριν από την έρευνα.

page14image32957584

Γ) την έκφραση του αισθήματος τους (αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι) απέναντι στις ικανότητες, αρμοδιότητες και συμπεριφορές διαφόρων (π.χ. Κυβέρνηση, επιστημονική κοινότητα, πολίτες κ.ά.)
Πιν. 14 Ικανότητα της Κυβέρνησης να χειριστεί την

εξάπλωση του ιού

Οι απαντήσεις των ερωτώμενων είναι παρόμοιες με εκείνες στον Πιν. 4 όπου εμφανίζονταν οι κρίσεις τους, ενώ εδώ, με παρόμοιες απαντήσεις, καταγράφεται το συναίσθημα αισιοδοξίας τους, αφού «αισιοδοξία» για την ικανότητα της Κυβέρνησης να χειριστεί το θέμα του ιού κατεγράφη για 76% και μόνο για τους δύο στους δέκα κατεγράφη το αντίθετο συναίσθημα.

Ν

%

απαισιόδοξος

216

20,0

αισιόδοξος

822

76,3

Σύνολο
Δεν απάντησαν

1038 40 1078

96,3 3,7 100,0

Σύνολο

page15image32963824

Πιν. 15 Ικανότητα της επιστημονικής κοινότητας να χειριστεί την εξάπλωση του ιού

Όπως στον Πιν. 5 οι κρίσεις των συμμετεχόντων καταγράφηκαν θετικές σε πολύ υψηλό βαθμό, ομοίως και στον παρόντα πίνακα περίπου οι εννέα στους δέκα αισθάνονται αισιόδοξοι για την ικανότητα της επιστημονικής κοινότητας στην χώρα μας να χειριστεί το θέμα του ιού.

Ν

%

απαισιόδοξος

106

9,8

αισιόδοξος

934

86,6

Σύνολο
Δεν απάντησαν

1040 38 1078

96,5 3,5 100,0

Σύνολο

page16image32904480

Πιν. 16 Δυνατότητα συστήματος υγείας και νοσοκομείων να χειριστούν την εξάπλωση

Αναφορικά με την δυνατότητα του συστήματος υγείας (νοσοκομεία κλπ.) περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα αισθάνονται «απαισιόδοξοι» για την δυνατότητα των υπηρεσιών τους στην αντιμετώπιση τους ιού.

Ν

%

απαισιόδοξος

596

55,3

αισιόδοξος

443

41,1

Σύνολο
Δεν απάντησαν

1039 39 1078

96,4 3,6 100,0

Σύνολο