Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη 155 Δοκίμων στο Λιμενικό Σώμα

Διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα 155 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών και γυναικών), δημοσίευσε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Η προκήρυξη, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 33/10-09-2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΩΓΘΜ4653ΠΩ-4ΘΩ).

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με την εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, όπως αναφέρει η προκήρυξη. Σε αυτήν, αναφέρονται μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων που απαιτούνται, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά για τους ενδιαφερόμενους.

Οπως αναφέρει η προκήρυξη, η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου στις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς Τ.Κ. 18510).

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ