Παρατείνονται οι άδειες κατοχής κυνηγετικών και σκοπευτικών όπλων

Παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί πολίτες να προσέρχονται σε αστυνομικές υπηρεσίες ή να τηλεφωνούν σε αυτές, για να ανανεώσουν τις άδειες κατοχής κυνηγετικών ή σκοπευτικών όπλων που έχουν λήξει ή λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να αποφευχθεί η αυξημένη προσέλευση πολιτών για θέματα που αφορούν τις ως άνω άδειες, ο Υπουργός και Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη με πρόσφατες αποφάσεις τους τροποποίησαν την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς κυρώσεις δόθηκε παράταση στην ισχύ των αδειών σκοπευτικών και κυνηγετικών όπλων.

Συγκεκριμένα:

1) Με την υπ. αριθ. 3009/2/174-α απόφαση, η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων που λήγουν από 3-4-2020 μέχρι την 31-12-2020 έχει παραταθεί για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης τους.

 

2) Με την υπ. αριθμ. 3009/2/175-η από 25-08-2020 απόφαση, η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής σκοπευτικών όπλων που έληξαν ή λήγουν στο χρονικό διάστημα από 13/03/2020 και μετά, παρατείνεται έως την 31/12/2020.

Επίσης με την τελευταία τροποποίηση της απόφασης που προβλέπει τα δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειών του Ν. 2168/93 (κυνηγετικών, σκοπευτικών, οπλοφορίας κ.λ.π.), προβλέπεται ότι από 23-10-2020 και μετά χρειάζονται δυο ιατρικά πιστοποιητικά για να ανανεωθεί ή να εκδοθεί η σχετική άδεια.

Ειδικότερα εκτός των λοιπών δικαιολογητικών χρειάζεται:

Α) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.

Β) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο.

Τα ως άνω πιστοποιητικά παραδίδονται από τους ιατρούς, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένων φακέλων. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας αστυνομική αρχή ελέγχει το απαραβίαστο των φακέλων και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελος του παραβιάσθηκε.

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ