Οι τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών – Βαγγ. Αλεβυζάκης στο Ρέθυμνο

Ολοκληρώθηκαν οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της ΕΛ.ΑΣ..

Στη σχετική διαταγή που εστάλη προς τις Υπηρεσίες, προβλέπεται ότι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, οι οποίοι δεν αναφέρονται στην παρούσα, τοποθετούνται στις Υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά.

Εκ των ανωτέρω Αστυνοµικών ∆ιευθυντών οι κατά βαθµό αρχαιότεροι ή ανώτεροι των λοιπών αξιωµατικών των οικείων Υπηρεσιών αναλαµβάνουν καθήκοντα ∆ιευθυντών, Υποδιευθυντών ή Βοηθών, κατά περίπτωση.

Δείτε όλες τις τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών:

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ