Ο Πρόεδρος του ΔΕΚΚ Δημ. Σαρρής για την έκταση των 51 στρεμμάτων της πρ. Βάσης Γουρνών

Ο πρώην Νομάρχης και τ. Υφυπουργός Δημ. Κ. Σαρρής με την ιδιότητα του Προέδρου του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης, με επιστολή του προς τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, ζητά την ανάκληση της απόφασης για την άρση παραχώρησης των 51 στρεμμάτων της πρ. Βάσης Γουρνών προς την Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Γουρνών  ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Σαρρή:

Ηράκλειο, 8 Ιουνίου  2021

Αρ.πρωτ. 3299

Από:     Σαρρή Δημήτριο, πρόεδρο Διεθνούς  Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης

 

Προς: κ. Βεσυρόπουλο  , Υφυπουργό Οικονομικών

κοιν: κ.Βλαστό ,Διευθύνοντα  Σύμβουλο, ΕΤΑΔ ΑΕ

 

-ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ,ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ,  ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ , ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 51 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ,ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΜΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ

 

Θέματα:

.   Παρατηρήσεις σχετικά με τις αναφορές σας κατά τη συζήτηση επίκαιρης

  ερώτησης  με αριθμό 740/10-5-2021 του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου

  προς τον υπουργό   Οικονομικών , με θέμα : « Να συνεχιστεί η παραχώρηση της  Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου  ακίνητης έκτασης στην οποία στεγάζεται και το  Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης και η  αξιοποίηση του προς όφελος της

  τοπικής κοινωνίας ».

.  Αίτημα  για  οριστική ανάκληση των υπ’ αριθ. πρωτ. 3981/30.03.2021 και

   3982/30.03.2021  αποφάσεων Διευθύνοντος Συμβούλου  ΕΤΑΔ ΑΕ

. Αίτημα για  παραχώρηση επ’ αόριστον  της  έκτασης των 51 στρεμμάτων του

  ακινήτου με Α.Β.Κ. 289  Ν. Ηρακλείου,  από την ΕΤ.Α.Δ προς την Αναπτυξιακή

  Εταιρεία  Γουρνών  << ΕΙΡΗΝΗ >>  ΑΕ.

.  Αίτημα για ανάκληση του όρου 5  του  από 10/06/2005 ( αρ.Φ 31.4294 )

  παραχωρητηρίου  βάσει του οποίου έχει παραχωρηθεί η έκταση των 51

  στρεμμάτων του ακινήτου με Α.Β.Κ. 289 Ν. Ηρακλείου,  από την ΕΤ.Α.Δ προς την  Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Γουρνών « ΕΙΡΗΝΗ »  ΑΕ και ο οποίος  αναφέρει ότι « η  ΚΕΔ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλεί μονομερώς την παραχώρηση  σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του παραχωρητηρίου»

Κύριε Βεσυρόπουλε,

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 συζητήσατε στη Βουλή σχετική ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου  προς  τον υπουργό Οικονομικών , με θέμα : « Να συνεχιστεί η παραχώρηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου  ακίνητης  έκτασης  στην οποία στεγάζεται και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης και η αξιοποίηση του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας ».

Στις αναφορές σας αυτές θέλω να παραθέσω τις  παρατηρήσεις – αντιρρήσεις μου προκειμένου να έχετε πλήρη γνώση του θέματος γιατί αποδεικνύεται ότι τα στελέχη της ΕΤΑΔ ΑΕ είτε από άγνοια είτε σκόπιμα δεν σας έχουν πλήρως ενημερώσει.

 

1ον. Αναφέρετε  ότι  « μέχρι σήμερα όπως προκύπτει από έλεγχο και έγγραφο της ΕΤΑΔ , η τελευταία δεν έχει εισπράξει το 10% των ακαθαρίστων εσόδων όπως προέβλεπε η σύμβαση παραχώρησης ».

Αυτό είναι εντελώς ψευδές και αυτό γιατί:

– Η αρχική παραχώρηση από την ΚΕΔ προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών « ΕΙΡΗΝΗ» ΑΕ στις 15-12- 1997  (  αριθμός φακέλου 314294 ) ήταν χωρίς αντάλλαγμα  και για 15 έτη (έως το 2012 ).

– Κατά τη παράταση παραχώρησης που δόθηκε από την ΚΕΔ στις  10/6/2005,  κατόπιν αιτήματος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γουρνών « ΕΙΡΗΝΗ» ΑΕ , έως τις 31-12-2025  προστέθηκε ο όρος  της συμμετοχής της ΚΕΔ από 1-1-2006 στα έσοδα από τις ιδιωτικοοικονομικές εκμεταλλεύσεις  που θα προκύψουν στον περιβάλλοντα τα δύο κύρια κτίρια του ΔΕΚΚ χώρου σε ποσοστό 10% υπέρ της ΚΕΔ  επί των ακαθαρίστων εσόδων του παραχωρησιολήπτη « Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών « ΕΙΡΗΝΗ» ΑΕ» ή του Φορέα Διαχείρισης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης.

– Από το 2006 η ΕΤΑΔ ΑΕ εισπράττει ανελλιπώς το ποσοστό που δικαιούται το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 7.214,58 € . και το οποίο αναλύεται  ανά έτος ως εξής :

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ
2006 218,47
2007 192,58
2008 281,28
2009 391,23
2010 770,95
2011 677,32
2012 535,88
2013 791,92
2014 485,13
2015 504,37
2016 493,47
2017 505,73
2018 529,46
2019 546,19
2020 290,60

 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης μπορώ να σας αποστείλω και τα αποδεικτικά καταθέσεων.

 

2ον . Αναφέρετε  ότι « όπως προκύπτει από  έγγραφο της ΕΤΑΔ στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν και εκμεταλλεύσεις που δεν συμβαδίζουν με το σκοπό της παραχώρησης ».

Από το έγγραφο  της  ΕΤΑΔ ΑΕ στις 22/4/21 (αρ. πρ. ΕΤΑΔ 5294 ) αναφέρονται ως εκμεταλλεύσεις που δεν συμβαδίζουν με το σκοπό της παραχώρησης τα εξής : Πλανητάριο, Πάρκο Δεινοσαύρων , Ταβέρνα και Κυλικείο από τα οποία όπως αναφέρουν δεν  λαμβάνουν  το αντίστοιχο προβλεπόμενο αντάλλαγμα .

Η  Ταβέρνα και το κυλικείο αποτυπώνονται στην αρχική οικοδομική άδεια του ΔΕΚΚ και μάλιστα από το 2006 αποδίδουμε στην ΕΤΑΔ ΑΕ το ποσοστό που της αναλογούσε από τις εισπράξεις της Ταβέρνας .

Ποτέ έως  σήμερα δεν μας είχαν κάνει λόγο ότι η Ταβέρνα και το κυλικείο δεν συνάδουν με τον σκοπό της παραχώρησης

 

Για το πάρκο Δεινοσαύρων και το Πλανητάριο ζητήσαμε την έγκριση της ΕΤΑΔ ΑΕ  ενημερώνοντας    αναλυτικά με  επιστολή  –  αίτημα του περιφερειάρχη Κρήτης    ( 20/12/13 αρ. πρ. ΕΤΑΔ 12215 ) ως προέδρου της Αναπτυξιακής  εταιρείας Γουρνών συνοδεύοντας  τη με την τεχνική έκθεση του μηχανικού που αναφέρει αναλυτικά τις δράσεις που θα αναπτυχθούν ( επισυνάπτεται )

Τη σχετική δε έγκριση τους τη λάβαμε στις 17/4/14  αρ. πρ. ΕΤΑΔ 3147 ( επισυνάπτεται )

 

3ον. Κατά τη δευτερολογία σας  αναφέρετε  ότι «το πρόβλημα  έχει δημιουργηθεί για τους εξής λόγους : πρώτον δεν υπήρχε έλεγχος σε ότι αφορά την τήρηση των όρων παραχώρησης τα προηγούμενα χρόνια  και δεύτερον, ακόμα και αν η Αναπτυξιακή Εταιρεία « ΕΙΡΗΝΗ » ΑΕ που διαχειριζόταν  τον χώρο των 51 στρεμμάτων ήθελε να τροποποιήσει τη σύμβαση παραχώρησης για να συμπεριλάβει  σε  αυτήν και άλλες χρήσεις ή εκμεταλλεύσεις παράλληλα με το κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης , αυτό δεν έγινε ».

Έλεγχος  ζητήθηκε από την ΕΤΑΔ  πρώτη φορά το 2015 στον οποίο ανταποκριθήκαμε αποστέλλοντας τους τις συμβάσεις  για την Ταβέρνα και το πάρκο Δεινοσαύρων καθώς και τα σχετικά τιμολόγια (υπάρχει το σχετικό αποδεικτικό αποστολής με ταχυδρομική εταιρεία και η επιστολή ενημέρωσης προς την ΕΤΑΔ)

Στο νέο αίτημα τους  5/6/20 , περίοδος κατά την οποία η εταιρεία και το προσωπικό  βρισκόταν σε αναστολή  λόγω  της πανδημίας  υπήρξε προφορική επικοινωνία με υπηρεσιακό στέλεχος που μας έδωσε την εντύπωση ότι τα στοιχεία που είχαν αποσταλεί το 2015 ήταν επαρκή .

Επιπλέον εμείς   ενημερώσαμε και λάβαμε έγκριση για τις νέες  δράσεις που προγραμματίζαμε να δημιουργηθούν.

Εάν η ΕΤΑΔ ήθελε να τροποποιήσει τη σύμβαση έπρεπε να το ζητήσει όταν έδινε την έγκριση στις 17/4/14  αρ. πρ. ΕΤΑΔ 3147.

Δεν το έκανε γιατί έκρινε ότι η υπάρχουσα σύμβαση την κάλυπτε.

 

Κύριε Υφυπουργέ , λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη καθώς και :

 1. Το ρόλο και τους σκοπούς ίδρυσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γουρνών ΑΕ οι οποίοι συνοπτικά είναι:
 • μετατροπή της χρήσης του χώρου της παλαιάς στρατιωτικής βάσης Γουρνών Ηρακλείου σε χώρο ειρηνικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, με στόχο την ανάδειξη της Κρήτης σε επιστημονικό , τεχνολογικό , ερευνητικό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

και

 • Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών με την ανάπτυξη κοινωφελών δραστηριοτήτων στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, του αθλητισμού, του πολιτισμού.
 1. Τη βεβήλωση και εγκατάλειψη που επικρατεί  στα μη παραχωρηθέντα τμήματα του ακινήτου με Α.Β.Κ. 289 Ν.  Ηρακλείου, τα οποία υποβαθμίζουν την όλη περιοχή δημιουργώντας  δυσμενή σχόλια τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.
 2. Τη σημαντική και αξιόλογη ανάπτυξη, ( Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Πάρκο Δεινοσαύρων, Πλανητάριο , Ταβέρνα ) που παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα που επικρατεί τα τελευταία 12 χρόνια, έχει επιτευχθεί από τους διαχειριστές του  παραχωρηθέντος τμήματος   και στο οποίο κάποτε δέσποζε η εγκατάλειψη.
 3. Την ομόφωνη απόφαση των εκπροσώπων των εμπλεκομένων φορέων και συγκεκριμένα :
 • κ.. Αρναουτάκη Σταύρου , περιφερειάρχη Κρήτης
 • κ. Κουράκη Γιάννη προέδρου  ΠΕΔ Κρήτης
 • κ. Σέγκου Ιωάννη, Δημάρχου  Χερσονήσου
 • κ. Αλιφιεράκη Εμμανουήλ , προέδρου Επιμελητηρίου  Ηρακλείου
 • κ. Σαρρή Δημήτριου , προέδρου ΔΕΚΚ
 • κ. Λεκάκη , προέδρου ΟΕΒΕΝΗ
 • κ. Κοπάση προέδρου  ΟΑΚ

Βάσει της οποίας ο χώρος των 54,4 στρεμμάτων θα πρέπει να παραμείνει στη διαχείριση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γουρνών ΑΕ με τους ίδιους έως τώρα όρους καθώς και οποιαδήποτε μελέτη αξιοποίησης των 54,4 στρεμμάτων θα εκπονηθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών ΑΕ κατόπιν διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς.

 1. Τη βούληση της τοπικής κοινωνίας η οποία απαιτεί ο χώρος αυτός να παραμείνει στη διαχείριση τοπικών φορέων σαν ελάχιστη αποζημίωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε προκειμένου ο χώρος να δοθεί για την δημιουργία Αμερικανικής Βάσης, αλλά και στα κυοφορούμενα σχέδια της κυβέρνησης  για παραχώρηση χώρων αυτών σε ιδιώτες επενδυτές για να δημιουργηθεί σύγχρονο θέρετρο αναψυχής .
 2. Την αδυναμία ένταξης και αξιοποίησης ευρωπαϊκών  προγραμμάτων για την αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών που έχουν αναπτυχθεί στα παραχωρηθέντα τμήματα λόγω του χρονικού περιορισμού παραχώρησης.
 3. Τη δυσχέρεια και αβεβαιότητα που προκαλεί ο όρος 5 του υπάρχοντος   παραχωρητηρίου ο οποίος  αναφέρει << η ΚΕΔ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλεί μονομερώς την παραχώρηση σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του παραχωρητηρίου >>
 4. Την αυτόνομη ανάπτυξη των υποδομών από τους διαχειριστές του χώρου των 51 στρεμμάτων χωρίς καμία δαπάνη  του δημοσίου.
 5. Τα έσοδα που η ΕΤΑΔ ΑΕ λαμβάνει από το 2006 έως τώρα από την παραχώρηση των 51 στρεμμάτων ενώ η αρχική παραχώρηση ήταν χωρίς αντάλλαγμα και στα οποία  ίσως μπορεί να υπάρξει κάποιος επανακαθορισμός
 6. Την καλή σχέση που η ΕΤΑΔ πρέπει να διατηρήσει με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να τους έχει συμπαραστάτες στην προσπάθεια αξιοποίησης των 350 στρεμμάτων από το ακίνητο με  Α.Β.Κ. 289  Ν. Ηρακλείου, για την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών , καζίνου και μαρίνας .

 

Αιτούμεθα  τα παρακάτω:

Α. Την οριστική ανάκληση των υπ’ αριθ. πρωτ. 3981/30.03.2021 και 3982/30.03.2021 αποφάσεων Διευθύνοντος Συμβούλου  ΕΤΑΔ ΑΕ

Β. Την παραχώρηση επ’ αόριστον  της  έκτασης των 51 στρεμμάτων του ακινήτου με Α.Β.Κ. 289    Ν. Ηρακλείου,  από την ΕΤ.Α.Δ προς την Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Γουρνών  << ΕΙΡΗΝΗ >>  ΑΕ.

Γ. Την Ανάκληση του όρου 5  του  από 10/06/2005 ( αρ.Φ 31.4294 ) παραχωρητηρίου  βάσει του οποίου έχει παραχωρηθεί η έκταση των 51 στρεμμάτων του ακινήτου με Α.Β.Κ. 289 Ν. Ηρακλείου,  από την ΕΤ.Α.Δ προς την Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Γουρνών « ΕΙΡΗΝΗ »  ΑΕ και ο οποίος  αναφέρει ότι « η ΚΕΔ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλεί μονομερώς την παραχώρηση σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του παραχωρητηρίου»

 

Βέβαιος για τη θετική ανταπόκριση σας  ευχαριστώ εκ των προτέρων και είμαι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Στοιχεία επικοινωνίας :

Κινητό τηλέφωνο:  6907645148

Mail : dimksarris@gmail.com

 

Για το ΔΕΚΚ

Ο πρόεδρος

Σαρρής Κ. Δημήτριος

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ