Και εντός Ε.Ε. γίνεται παραποίηση προϊόντων
Νέα αξιολόγηση επιβεβαιώνει τους απειλητικούς δεσμούς που αναπτύσσονται μεταξύ παραποίησης προϊόντων και οργανωμένου εγκλήματος στην Ε.Ε.
Οι περισσότερες εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούν στην παραποίηση προϊόντων πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο με επαγγελματικά δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία μπορούν να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη ενώ διατρέχουν σχετικά λίγους κινδύνους.
Αυτό ισχύει σύμφωνα με την πρώτη πανευρωπαϊκή αξιολόγηση σχετικά με τις απειλές που δημιουργούνται όταν υφίστανται εγκληματικές ενέργειες κατά της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), όπως αναφέρουν στοιχεία από Europol και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).
Η αξιολόγηση αυτή υπογραμμίζει ακόμη ότι, αν και η πλειονότητα των παραγόμενων προϊόντων αντιγραφής προέρχονται από αγορές εκτός Ευρώπης, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της Ασίας, εντούτοις όμως η τοπική κατασκευή τέτοιων αγαθών μέσα στα σύνορα της Ευρώπης αποτελεί αυξανόμενη απειλή.
Η αξιολόγηση, η οποία διενεργήθηκε με τη χρήση ειδικών δεδομένων και στρατηγικών διανοητικής ιδιοκτησίας σε επίπεδο Ε.Ε., τονίζει επίσης ότι, καθώς οι παραδοσιακές κατηγορίες παραποιημένων ενδυμάτων, υποδημάτων και προϊόντων πολυτελείας ανθούν, υπάρχουν επίσης και ενδείξεις αύξησης εμπορίας προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία. Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν το εμπόριο παραποιημένων φαρμάκων για τη θεραπεία κάποιων σοβαρών ασθενειών, το οποίο φαίνεται να αυξάνεται.
Επιπλέον, τα παραποιημένα αγαθά αποστέλλονται όλο και περισσότερο μέσω μικρών δεμάτων και ταχυμεταφορών, που είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τις Αρχές επιβολής. Στο διαδίκτυο, το παράνομο ψηφιακό περιεχόμενο συνεχίζει να διανέμεται μέσω δικτυακών πυλών BitTorrent και peerto-peer, αλλά ολοένα και περισσότερο μέσω κυβερνοσυστημάτων, ώστε η εκτίμηση των απειλών να καθίσταται δύσκολη.
Οι ιδιοκτήτες που κατέχουν αυτές τις πλατφόρμες παράγουν κέρδος μέσω ψηφιακών διαφημίσεων, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν βασικές διαφημίσεις από μεγάλες μάρκες (brands). Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται επίσης τεχνικές phishing για να στοχεύσουν στους καταναλωτές ή για να διαδώσουν κακόβουλους ιούς.
Ο Γενικός Διευθυντής του EUIPO, Christian Archambeau, δήλωσε: «Αυτή η εκτίμηση απειλών παρουσιάζει μια έντονη εικόνα του εύρους της πειρατείας στην Ε.Ε., καθώς και η ζημία που μπορεί να προκαλέσει στους νόμιμους επιχειρηματίες και στους καταναλωτές. Μέσω της συνεργασίας μας με την Europol, σκοπεύουμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες των Αρχών επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση του εγκλήματος ιδίως στο διαδικτυακό περιβάλλον».
Η Γενική Διευθύντρια της Europol, Catherine de Bolle, δήλωσε: «Αυτή η έκθεση δείχνει σαφώς ότι η παραποίηση και η πειρατεία δεν είναι εγκλήματα χωρίς θύματα. Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που παράγουν και πωλούν αυτά τα αγαθά δε σέβονται την ποιότητα των προϊόντων που συχνά ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. Η Europol θα συνεχίσει τις προσπάθειές της, μαζί με τα κράτη-μέλη και τους εταίρους της Ε.Ε., για να σταματήσουν αυτά τα εγκληματικά δίκτυα που κρύβονται πίσω από αυτό το επικίνδυνο και παράνομο εμπόριο. Η υγεία και η ασφάλεια των ευρωπαίων καταναλωτών είναι υψίστης σημασίας για εμάς!».
Η παρούσα αξιολόγηση απειλών παρουσιάστηκε στο IP Enforcement Forum (που συνδιοργανώθηκε από τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EUIPO), με στόχο τη διευκόλυνση μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής επιβολής των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Αυτό το Forum υψηλού επιπέδου θα μελετήσει, επίσης, τους τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και τη γεφύρωση διακυβερνητικών κενών.
Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO) παρουσίασε, επίσης, τη νέα δικτυακή πύλη IP Enforcement Portal (μια ενιαία πύλη δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας-ΔΔΙ), για την υποστήριξη της εφαρμογής στην Ε.Ε.. Αυτό το νέο ισχυρό εργαλείο στοχεύει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των δικαιούχων και των Αρχών επιβολής του νόμου, παρέχοντας ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης για τις βάσεις δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης για υλικό που σχετίζεται με ΔΙ, συμπεριλαμβανομένων των TMview και DesignView. Το Portal περιλαμβάνει την πύλη EDB, το εργαλείο ACIST και το σύστημα ACRIS, όλα σε μία κοινή πλατφόρμα κατά της παραποίησης/απομίμησης.ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ