Ιδιαίτερη μέριμνα της ΝΔ για τον πρωτογενή τομέα

«Η Νέα Δημοκρατία έχει ιστορικούς δεσμούς με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Θεωρούμε την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκης στην εκδήλωση με θέμα «Καινοτομία και Πρωτογενής Τομέας: Αγροτουρισμός, Αγροδιατροφή, Κτηνοτροφία», που διεξήχθη στην Επισκοπή Ηρακλείου, στο πλαίσιο των θεματικών εκδηλώσεων της πρωτοβουλίας «Η Αλλαγή που Αξίζουμε».

Στην εκδήλωση πήραν μέρος πολλοί αγροτοσυνδικαλιστές, συνεταιριστές, τα μέλη της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και πολλοί Αγρότες και Κτηνοτρόφοι.

Βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Αυγενάκη

Στην ομιλία του ο κ. Αυγενάκης είπε, μεταξύ άλλων:

 • «Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την Κρήτη και τη χώρα μας συνολικά. Και φυσικά, θα στηριχθεί από τη ΝΔ, αμέσως μόλις αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι να γυρίσουν στη γη τους, να παράγουν, να αξιοποιήσουν τη γνώση τους, να ενσωματώσουν στην παραγωγή τους τη σύγχρονη τεχνολογία, για να μπορέσουν τα προϊόντα μας να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικά.
 • Η αντίληψή μας στηρίζεται σε μια θεμελιακή αλλαγή: να μεταβούμε από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης. Που τολμά, παίρνει ρίσκα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναζητά και στρέφεται σε καλλιέργειες και συνεταιριστικά σχήματα που του επιτρέπουν να έχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα, μεγαλύτερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το Κράτος. Το Κράτος θα πρέπει να είναι αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια, αφαιρώντας όλα τα εμπόδια, αλλά και μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων χρηματοδότησης, εξοπλισμού και παροχής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας. 
 • Ένα αγκάθι στην δυναμική  του πρωτογενούς τομέα είναι και οι ανεξέλεγκτες ελληνοποιήσεις των προϊόντων μας. Για την καταπολέμηση του προβλήματος των ελληνοποιήσεων και κρητικοποιήσεων ξένων προϊόντων εις βάρος των τοπικών, δεσμευόμαστε για την εφαρμογή και τήρηση της ιχνηλασιμότητας από το χωράφι και το μαντρί, μέχρι το ράφι και το τραπέζι. 
 • Ένα άλλο ζήτημα είναι η εξισωτική αποζημίωση. Δυστυχώς, τα τελευταία τρία χρόνια με τα κριτήρια που έθεσε η Κυβέρνηση, η εξισωτική αποζημίωση θα δοθεί σε μεγάλο αριθμό ατόμων και εκτός των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Μια πολιτική που δημιουργεί αδικίες και μετατρέπει ένα ουσιαστικό μέτρο σε απλό φιλοδώρημα. Η ΝΔ θα επαναφέρει τα ουσιαστικά κριτήρια επιλογής των δικαιούχων αγροτών που πραγματικά αφορά το μέτρο και θα δώσει το σημαντικό ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης στους πραγματικούς δικαιούχους.      

 • Η διασύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης με αξιοσημείωτη συμβολή στην αγορά εργασίας. Η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικά παραγόμενων προϊόντων καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση. Αν ο αγροτικός τομέας συνεργαστεί με τον τουρισμό μπορεί να επιτευχθούν εξαιρετικά αποτελέσματα και να φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
 • Στην προηγούμενη Κυβέρνηση της ΝΔ αναδείξαμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως όχημα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης, που μπορεί να προσφέρει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ της ενδοχώρας, των παραλίων και του νότου της Κρήτης. Πεποίθησή μου είναι ότι πρέπει παράλληλα με το μαζικό τουρισμό που ήδη ακμάζει στην Κρήτη, να υπάρξει παράλληλη ανάπτυξη και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μέσω της οποίας θα υπάρξει και διάχυση των εισοδημάτων στις τοπικές κοινωνίες.
 • Προωθήσαμε, για πρώτη φορά το 2014, όπου ήμουν και εισηγητής, ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον αγροτουρισμό και διαμορφώσαμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη του ποιοτικού και υψηλής οικονομικής απόδοσης τουρισμού, όσο και την βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των μικρών τουριστικών μονάδων, των θεματικών τουριστικών εγκαταστάσεων και των ειδικών μορφών τουρισμού.
 • Η ουσιαστική ενίσχυση και ενσωμάτωση της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα αποτελεί πρόκληση. Είναι άμεση προτεραιότητα η προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών που θα δώσουν τη δυνατότητα στην αγροτική οικονομία να μετασχηματιστεί έξυπνα, αξιοποιώντας την γνώση και την καινοτομία, να συγχρονιστεί με τις παγκόσμιες τάσεις των αγορών και να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και αειφορικής ανάπτυξης.
 • Η καινοτομία στον αγροτικό τομέα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, το πρόγραμμά μας για την ενίσχυση της υιοθέτησης καινοτομιών:

 • Ενίσχυση των παραγωγών που τολμούν να επενδύσουν σε καινοτόμα προϊόντα.
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα (ΠΑΑ 2014–2020, αναπτυξιακός νόμος κλπ).
 • Άμεση ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία εγγυητικών κεφαλαίων για την αγροτική παραγωγή.
 • Κατάργηση των εμποδίων που κρατάνε πίσω τους παραγωγούς που θέλουν να επενδύσουν και να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες:
 • Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και της διαδικασίας καθορισμού χρήσεων γης.
 • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των σταυλικών εκμεταλλεύσεων, στο πλαίσιο πάντα της συνολικής μας δέσμευσης για γενικότερη απλούστευση των αδειοδοτήσεων.
 • Περιορισμός του ενεργειακού κόστους με τη μεγαλύτερη αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (όπως της γεωθερμίας).
 • Αξιοποίηση, κατά προτεραιότητα, των καινοτόμων προγραμμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών.
 • Παροχή φορολογικών κινήτρων σε όσες επιχειρήσεις προχωρούν σε επενδύσεις, όπως οι υπεραποσβέσεις, ο διπλασιασμός της περιόδου συμψηφισμού ζημιών με κέρδη.
 • Προβολή όλων των καλών πρακτικών που υπάρχουν και πρέπει να γίνουν υπόδειγμα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα.
 • Στοχευμένη χρήση των κονδυλίων του ΠΑΑ για τη στήριξη των αγροτικών συλλογικών οργανώσεων.
 • Οι άνθρωποι που καθημερινά μοχθούν στα χωράφια, είναι πλούτος για την πατρίδα μας. Είμαστε δίπλα τους. Όχι μόνο σε σχέση με την παραγωγή τους, αλλά σε κάθε τομέα που αφορά τη διαβίωση στην ύπαιθρο. Να τους κάνουμε να αγαπήσουν την κρητική γη και τον πλούτο που αυτή μπορεί να παράγει. Έχουμε το σχέδιο, τη βούληση και τα στελέχη για να το κάνουμε πράξη. Για να υλοποιηθεί όμως αυτό απαιτείται Πολιτική Αλλαγή».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ