Οι συγκεντρώσεις του CO2 στην ατμόσφαιρα παρουσιάζουν νέες μέγιστες  τιμές

Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης δόθηκε στη δημοσιότητα η ακόλουθη ενδιαφέρουσα ανακοίνωση:

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ανακοινώνουμε νέα μέγιστη παρατηρούμενη μηνιαία τιμή για το CO2 στη λεκάνη της Μεσογείου για το μήνα Μάρτιο του 2020 στα 418,9 μέρη στο εκατομμύριο όπως καταγράφηκε στο σταθμό περιβαλλοντικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Φινοκαλιά Λασιθίου (εικόνα). Η τιμή των 418,9 μέρη στο εκατομμύριο αποτελεί τη μέγιστη μηνιαία που έχει καταγραφεί από το 2002 οπότε και ξεκίνησαν οι παρατηρήσεις ατμοσφαιρικού υποβάθρου στο Φινοκαλιά, που συνθέτουν και τη μεγαλύτερη χρονοσειρά για όλη την ανατολική Μεσόγειο. 

Παρά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω των περιορισμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι συγκεντρώσεις του CO2 συνέχισαν την ανοδική τους τάση. Η παρατήρηση αυτή είναι συνέπεια του μεγάλου χρόνου ζωής του στην ατμόσφαιρα (περίπου ένας αιώνας) και των μηχανισμών ανάδρασης (πχ αποθήκευση στα θάλασσα και επανεκπομπή με μείωση των συγκεντρώσεων). Αποτελεί επιπλέον μια υπενθύμιση ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη δεν προκύπτουν από στιγμιαίες αλλαγές αλλά αποτελούν προϊόν διαρκούς προσπάθειας και δέσμευσης προς ένα βιώσιμο μέλλον. 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ