Έρευνα ΕΛΜΕΠΑ: Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας στην ψυχική υγεία των Ελλήνων
Το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του ΕΛΜΕΠΑ διεξάγει έρευνα με σκοπό την καταγραφή των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της συνεχιζόμενηςπανδημίας στους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείαςκαι κοινωνικής φροντίδας: Η έρευνα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου με αριθμό απόφασης 12/15-04-2020.Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, θα κληθείτε να απαντήσετε σε σειρά ερωτήσεων που αφορούν την ψυχικής σας υγείας και τις απόψεις για την πανδημία.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από τους ερευνητές για τους σκοπούς της έρευνας. Έχετε δικαίωμα να αποσυρθείτε από την διαδικασία συμπλήρωσης οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία συνέπεια.

Στην περίπτωση αυτή, οι απαντήσεις σας δεν θα χρησιμοποιηθούν. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή ερώτηση σχετικά με την έρευνα και τα δικαιώματά σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με την υπεύθυνη της έρευνας.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς φιλοδοξούμε τα αποτελέσματα να διαμορφώσουν προτάσεις, χρήσιμες για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των επαγγελματιών.

«Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας στην ψυχική υγεία των Ελλήνων και των επαγγελματιών υγείας» από το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Σκοπός της έρευνας: Η καταγραφή των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της συνεχιζόμενης πανδημίας του COVID-19 στους επαγγελματίες υγείας και στην Ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις που θα δώσετε εμπιστευτικές. Η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς φιλοδοξούμε τα αποτελέσματα να οδηγήσουν στη διαμόρφωση προτάσεων, χρήσιμων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων.

Αν είστε επαγγελματίας υγείας συμπληρώστε αυτό το ερωτηματολόγιο: https://tinyurl.com/y59sypra

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο: https://tinyurl.com/42k53ub6ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ