Αυξάνoνται οι ψυχίατροι στην Ελλάδα

Αυξάνεται ολοένα ο αριθμός των εν Ελλάδι ψυχιάτρων στη χώρα της παρατεταμένης κρίσης. Η Ελλάδα πλέον καταλαμβάνει την 4η θέση στις χώρες της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ψυχιάτρων σε αναλογία με τον πληθυσμό της, ξεχωρίζοντας σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Και όπως αναφέρουν οι ειδικοί γιατροί, μέσα στην κρίση έχει αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κυρίως από άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχές άγχους ή ελαφριάς μορφής κατάθλιψη και εμφανίζουν σοβαρές δυσκολίες να αντεπεξέλθουν στην πίεση που αισθάνονται λόγω οικονομικής στενότητας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, στην Ελλάδα το 2016 αντιστοιχούσαν 22,9 ψυχίατροι για 100.000 κατοίκους (2.468 ψυχίατροι ειδικοί και ειδικευόμενοι), αριθμός που φέρνει τη χώρα στην 4η θέση στην Ε.Ε., μαζί με τη Γαλλία και την Ολλανδία. Στις πρώτες θέσεις είναι η Γερμανία (27,3 ψυχίατροι ανά 100.000 κατοίκους), η Φινλανδία (23,6) και η Σουηδία (23,2), ενώ οι χώρες με τον μικρότερο αριθμό ψυχιάτρων σε αναλογία με τον πληθυσμό τους είναι η Βουλγαρία (7,6 ψυχίατροι ανά 100.000 κατοίκους), η Πολωνία (9) και η Μάλτα (9,9). Σε χαμηλές θέσεις βρίσκονται οι περισσότερες χώρες του Νότου. Συγκεκριμένα η Ιταλία βρίσκεται στη 14η θέση, η Πορτογαλία στη 19η θέση και η Κύπρος στην 20ή θέση.

Σύμφωνα με τη Εurostat, η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ψυχιάτρων μεταξύ 2011 και 2016, ωστόσο πιο δόκιμη είναι η σύγκριση μεταξύ των ετών 2014 και 2016, καθώς από το 2014 συνυπολογίζεται και ο αριθμός των ειδικευόμενων ψυχιάτρων. Ετσι, από 21,5 ψυχιάτρους ανά 100.000 κατοίκους που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα το 2014 και την 7η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στη σχετική λίστα, «φτάσαμε» στους 22,9 ψυχιάτρους ανά 100.000 κατοίκους και στην 4η θέση στην Ε.Ε. το 2016.

Η εξήγηση για τη συνεχή αύξηση του αριθμού των ψυχιάτρων και για την υψηλή θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στη σχετική λίστα που κατέχει η χώρα μας μπορεί να αναζητηθεί στον ούτως ή άλλως μεγάλο αριθμό των γιατρών που «παράγει» η Ελλάδα (πρώτη στη σχετική λίστα του ΟΟΣΑ σε αναλογία γιατρών όλων των ειδικοτήτων έναντι του πληθυσμού με 6,6 ειδικούς ανά 1.000 κατοίκους) καθώς και στη μικρή μετανάστευση ψυχιάτρων –πάντα σε σύγκριση με άλλες ιατρικές ειδικότητες– αλλά και στην αύξηση της ζήτησης στη χώρα για υπηρεσίες ψυχικής υγείας και η οποία σχετίζεται και με την οικονομική κρίση.

Παράλληλα, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η ζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από τις δημόσιες δομές (ΕΣΥ, πανεπιστημιακές κλινικές και δομές μη κερδοσκοπικών οργανώσεων), με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη δυνατότητα δραστηριοποίησης των ψυχιάτρων στον ιδιωτικό τομέα.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ