Τρία ακόμη κείμενα του “Ταχήρ Εφέντη”

Τρία ακόμη εξαιρετικά κείμενα του “Ταχήρ Εφέντη”, για τους αναγνώστες της ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ, όπως ακριβώς δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο του 1933 στην εφημερίδα “Η ΔΡΑΣΙΣ” (φύλλα 24.8, 26.8 και 27.8.1933, αντίστοιχα):

Το πρώτο:

 

Το δεύτερο:

 

Το τρίτο:

 

 

(Επιλογή κειμένων – Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ)

Από το αρχείο της εφημερίδας “Η ΔΡΑΣΙΣ”

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ