Με τάξη άρχιζε και τελείωνε ο τρυγητός

Ο τρυγητός αρχίζει, αλλά με απόλυτη τάξη και σωστό προγραμματισμό!

 

Συνεχίζουν να έρχονται λεπροί στη Σπιναλόγκα

Ιούλιος 1933, “Η ΔΡΑΣΙΣ”:

 

Και ολίγα περί… καλαισθησίας!

 

 

Μια αγγελία που προβάλλει τα μαλλιά των Ανωγείων

 

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του “Κοραή”

 

 

(Επιλογή κειμένων – Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ)

Από το αρχείο της εφημερίδας “Η ΔΡΑΣΙΣ”

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ