Το Οικ. Πατριαρχείο απομακρύνει τον Νέας Ιερσέης και τιμωρεί με αργία τον Βοστώνης

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε την απομάκρυνση του Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Ευαγγέλου από τη Μητρόπολη Νέας Ιερσέης και την μετάθεση του στην πάλαι ποτέ διαλάμψασα Μητρόπολη Σάρδεων στην Μικρά Ασία.

Επίσης επέβαλλε την ποινή της αργίας στον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο μέχρι τα Χριστούγεννα και όρισε Πατριαρχικό Επίτροπο τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Ακόμα αποφάσισε την αναστολή του ισχύοντος Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής και τη σύνταξη νέου Συντάγματος.

 

Νεώτερες πληροφορίες αναφέρουν ότι μία από τις σοβαρότερες αιτιάσεις για τον Μητροπολίτη Μεθόδιο ήταν πως είχε επιδοθεί σε «τυρεία και φατρία» συγκαλέσας την Επαρχιακή Σύνοδο σε τηλεδιάσκεψη χωρίς τη γνώση του Προέδρου της Συνόδου, ήτοι του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, όπως είχε αποκαλύψει ο «Εθνικός Κήρυκας». Η αργία θεωρείται σοβαρή ποινή για έναν ιεράρχη και σηματοδοτεί το μήνυμα ότι οφείλει να σκεφθεί την παραίτησή του.

 

Η Μητρόπολη Βοστώνης διά του πρωτοσυγκελεύοντός της, Θεοδώρου Μπάρμπα, «ξεσήκωνε» τους ιερείς των κοινοτήτων της Νέας Αγγλίας σε βάρος τόσο της Θεολογικής Σχολής και του προέδρου της Γεωργίου Καντώνη, όσο και της Αρχιεπισκοπής και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, με αιτιάσεις για την πρόσφατη απόλυση καθηγητών από τη Σχολή και το ζήτημα του συνταξιοδοτικού προγράμματος των κληρικών, παρά το γεγονός ότι βαίνει προς επίλυση με προσωπική παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου.

bostonisΟ Βοστώνης Μεθόδιος

bostonisΟ Νέας Ιερσέης Ευάγγελος

Το ανακοινωθέν της Ι. Συνόδου

 

Σήμερον, Πέμπτην, 8ην Ὀκτωβρίου 2020, τρίτην ἡμέραν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς τοῦ τρέχοντος μηνός, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἠσχολήθη, μεταξύ ἄλλων, διεξοδικῶς μέ θέματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί ἐθεώρησεν ἐκθέσεις τοῦ οἰκείου Ἀρχιεπισκόπου Σεβ. κ. Ἐλπιδοφόρου, ἔλαβε δέ τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:

α) ἀνέστειλε τήν ἰσχύν τοῦ Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μέ τήν προοπτικήν συστάσεως μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός σύνταξιν νέου τοιούτου.

β) ἐπέβαλε τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βοστώνης κ. Μεθοδίῳ τήν ποινήν τῆς ἀργίας μέχρι τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα.

γ) μετέθεσε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σάρδεων καί ὥρισε Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον ἐν τῇ οὑτωσί χηρευσάσῃ Ἐπαρχίᾳ Νέας Ἰερσέης τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

8 Ὀκτωβρίου 2020

 

 

 

 

 

Ρομφαία

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ