Τηλεεργασία: Η Εργασία εξ αποστάσεως (Διευκόλυνση της απασχόλησης στον καιρό του κορωνοϊου)

Του Δημήτρη Κ. Σαρρή

   Η υγειονομική κρίση , που ενέσκηψε ,με την λαίλαπα του  <<κορωνοϊου>> ,παγκόσμια, και η ανάγκη  δραστικού περιορισμού του με την αυστηρή  εντολή <<μείνετε σπίτι>>,θέτει σε δοκιμασία τις εργασιακές σχέσεις με κίνδυνο να οδηγήσει στην αδράνεια εκατομμύρια εργαζομένουs και τις επιχειρήσεις σε οικονομική ασφυξία .

Απάντηση σε αυτό το αδιέξοδο δίδουν οι Νέες Τεχνολογίες.

 Η επανάσταση της πληροφορικής έχει δώσει νέες δυνατότητες στον ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης «μεταλλάσσοντας» κυριολεκτικά τις εργασιακές σχέσεις.

    Είναι ραγδαία η διάδοση ενός πρωτόγνωρου τρόπου απασχόλησης, που  στηρίζεται στην εκπληκτική εξάπλωση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών και που ορίζεται με τον όρο Τηλεεργασία

    Το αρχαιοελληνικό πρόθεμα -Τηλε, πριν τη λέξη -Εργασία, δίδει στον όρο αυτό την έννοια της εργασίας εξ’αποστάσεως …

     Η νέα μέθοδος αυτή απασχόλησης έχει ποικίλα πλεονεκτήματα που συνδέονται κυρίως με το νέο τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και του νέου τρόπου, με τον οποίο οι εργαζόμενοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους.

     Οι θετικές προοπτικές διεύρυνσης της εφαρμογής της Τηλεεργασίας έχουν δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, αλλά και της Οικονομίας.

     Η εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών, μέσω των νέων τεχνολογιών, θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση της απασχόλησης σε απομακρυσμένες νησιώτικες ή ορεινές αγροτικές περιοχές.

     Η Τηλεεργασία έχει ήδη ευρύτατη εφαρμογή.  Βάσει στοιχείων του έγκυρου Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας τα τέλη του 1997, στις ΗΠΑ, δραστηριοποιούντο 200.000 επιχειρήσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  Στη δε Φιλανδία οι αγρότες προμηθεύονται τις πρώτες ύλες για τις καλλιέργειές τους, με παραγγελίες τους στις διάφορες εταιρείες, μέσω του διαδικτύου (Internet) και το 8% των εργαζομένων τηλε-εργάζεται

     Το 36% των Γερμανών και Ισπανών εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να προσαρμόσουν την απασχόλησή τους, ώστε μία τουλάχιστον ημέρα της εβδομάδας να τηλε-απασχολούνται.

     Στο 50% των χωρών δε του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στη χρήση (επαγγελματικά) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

     Η Ε.Ε έχει εφαρμόσει αρκετά μέτρα στήριξης των υποδομών για την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και της Τηλεεργασίας.

     Επίσης δίδει μεγάλη βαρύτητα σε θέματα ενημέρωσης γύρω από τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στους διάφορους τομείς της οικονομίας.

     Ενθαρρύνει δε την «δικτυωμένη εργασία» δηλαδή την εργασία μέσω των δικτύων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, την κατάρτιση ελεύθερων επαγγελματιών, τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων σ’ αυτές.

     Στη χώρα μας η ανάπτυξη της πρωτοποριακής αυτής μορφής απασχόλησης έχει κάνει μέχρι σήμερα δειλά βήματα, ευνοείται όμως η εξάπλωσή της λόγω της γεωγραφικής χωροταξικής της διάρθρωσης, που χαρακτηρίζεται από νησιώτικα συμπλέγματα και πολλές απομακρυσμένες αγροτικές και ορεινές περιοχές.

     Οι Έλληνες δε λόγω του υψηλού δείκτη ευφυΐας που τους διακρίνει, έχουν μεγάλη επιτυχία στη χρήση των Η/Υ και λόγω του φιλελεύθερου χαρακτήρα τους προτιμούν την αυτοαπασχόληση από την παραδοσιακή εξαρτημένη εργασία. 

     Η Τηλεργασία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα τύπων απασχόλησης.  Οι κυριότεροι όμως τύποι τηλε-εργασίας είναι τέσσερις (4) :

α)  Η κατ’ οίκον τηλε-εργασία μερικής απασχόλησης.  Οι τηλε-εργαζόμενοι είναι συνήθως υψηλών προσόντων και ασχολούνται με την Ανάλυση προγραμμάτων Η/Υ, την Πληροφορική γενικότερα, τη Διαφήμιση και τις Ασφάλειες.

β) Η κατ’ οίκον τηλε-εργασία πλήρους & αποκλειστικής απασχόλησης.  Οι τηλε-εργαζόμενοι ασχολούνται με επεξεργασία κειμένων, δακτυλογράφηση, τηλεφωνική γραμματεία, τηλεαγορές, λογιστικές και φορολογικές εργασίες.

γ) Η κατ’ οίκον τηλε-εργασία ως ελεύθερο επάγγελμα.  Οι τηλε-εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ασχολούνται με τη Δημοσιογραφία, την έκδοση βιβλίων ή περιοδικών, ως σύμβουλοι, ως μεταφραστές, ως σχεδιαστές κλπ.

δ) Η «πλανόδια» κινητή τηλε-εργασία.  Οι τηλε-εργαζόμενοι είναι μισθωτοί, αλλά οι απολαβές τους είναι σε συνάρτηση με την απόδοσή τους και ασχολούνται ως εμπορικοί αντιπρόσωποι, επιθεωρητές, ασφαλιστές κλπ

         Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων πρέπει να έχει περισσότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά παρά ποσοτικά.

     Η ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας, η δημιουργικότητα στην εργασία τους έχει μεγαλύτερο βάρος από το χρόνο που αφιερώνουν σ’ αυτήν.

     Στη Δημόσια Διοίκηση πχ οι υπάλληλοι – πλην αρκετών φωτεινών εξαιρέσεων – ενώ έχουν πλήρες ωράριο, αποδώσουν ελάχιστα γιατί δεν έχουν ικανή επιμόρφωση και εργάζονται με ξεπερασμένα πρότυπα.

     Στην Τηλεεργασία με τη χρήση των δικτύων της πληροφορικής, οι τηλε-εργαζόμενοι υπερβαίνουν τις παραδοσιακές εργασιακές σχέσεις, τις «μεταλλάσσουν» ευεργετικά προς όφελός τους και σηματοδοτούν πλέον τη Σύγχρονη Εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

 

 

 

   

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ