Η «Προστασία του Πολίτη» είναι  Εθνική Υπόθεση

Του Δημ. Κων. Σαρρή

Είναι βέβαια πανθομολογούμενος ο <<κοινωνικός ρόλος της Αστυνομίας>> και η ανάγκη να σταθεί δίπλα στον Πολίτη φιλικά προς αυτόν, αλλά και με ταυτόχρονη ικανότητά της  ώστε να είναι <<αποτελεσματική>>.

Άλλωστε δεν είναι τυχαία η μετονομασία του<< Υπουργείου Δημόσια Τάξης>> σε<<Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη….>>

Γιατί ,όμως, υπάρχει μια διάχυτη καχυποψία ,μερίδας των πολιτών ,απέναντι στην Αστυνομία  με πλέον πρόσφατο χαρακτηριστικό γεγονός την  σφοδρή αντίδραση κομμάτων και οργανώσεων Νεολαίας στην σχεδιαζόμενη ,από την κυβέρνηση σύστασης ειδικού σώματος φύλαξης των Πανεπιστημίων, από έκνομες ενέργειες ,που διαδραματίζονταν στον χώρο τους ,στο όνομα του Αυτοδιοίκητου  η του Ασύλου .

Η καχυποψία αυτή, πιθανότατα,  προέρχεται είτε από δυσάρεστες μνήμες του παρελθόντος ,μετά τον εμφύλιο ,με την  μονόπλευρη, τότε, είτε από ανάμιξη της στην πολιτική διαμάχη είτε από ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες των Υπηρεσιών της.

Μπορεί πλέον η ανάμιξη στην πολιτική να είναι παρελθόν ,πολλοί  όμως είναι, σίγουρα , οι λόγοι που αποτελούν τα αίτια της όποιας δυσλειτουργίας της Αστυνομίας .Άρα  υπάρχει, λοιπόν,  αδήριτη ανάγκη βελτίωσης της συνολικής  Διοικητικής και Επιχειρησιακής της ικανότητας.

Τέτοιοι λόγοι είναι :

α.         Η μη ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και υλικών μέσων.

β.         Ο πλημμελής αστυνομικός σχεδιασμός και συντονισμός.γ. Η ατελής εκτίμηση των τοπικών συνθηκών      δ.   Η μη ύπαρξη σοβαρών κινήτρων για την αφύπνιση του ζήλου των αστυνομικών και  την επίδειξη των ικανοτήτων τους, γεγονός που οδηγεί σε υποτονικό ενδιαφέρον τους για προσφορά.

ε.          Το χαμηλό επίπεδο πειθαρχίας, τμήματος του σώματος της Αστυνομίας και κάποια συμπτώματα διαφθοράς που έχουν παρατηρηθεί.

Αυτονόητο λοιπόν είναι ότι επείγει όσο ποτέ άλλοτε η επίλυση των χρόνιων προβλημάτων των αστυνομικών.

Τα προβλήματα αυτά είναι:

  • Η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση των αστυνομικών.Ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής. Το κτιριακό, Το ωράριο και η νυκτερινή απασχόληση των αστυνομικών .Η αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών με βάση τη νέα δομή των νέων Δήμων.Ο εκσυγχρονισμός των διαφόρων αστυνομικών υπηρεσιών,

Και η  αντιμετώπιση της διαφθοράς, μερίδας αστυνομικών, με τη βοήθεια της νεοϊδρυθείσας  υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας.

Πάνω απ’ όλα όμως πρέπει να επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος της ΕΛΑΣ στη δίωξη του εγκλήματος και όχι, όπως ήταν ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια  στη δίωξη του λαϊκού κινήματος.

Στόχος η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των δυνατοτήτων της ΕΛΑΣ.

Πρέπει κύρια να υπάρξει προσέγγιση της Αστυνομίας με τους πολίτες, στην υπηρεσία των οποίων έχει ταχθεί,        Όπως σε κάθε εργασιακό χώρο έτσι και στην Αστυνομία, ο συνδικαλισμός μπορεί να συμβάλλει θετικά στην προώθηση επίλυσης των όποιων προβλημάτων των αστυνομικών.

Ο συνδικαλισμός στην Αστυνομία πρέπει να λάβει υπ’ όψη του τα όρια των διεκδικήσεων και εκείνων  της αυτονόητης και απαραίτητης  πειθαρχίας , που αποτελεί την προϋπόθεση για την ίδια την ύπαρξη της Αστυνομίας.

Άρα  απαιτείται καλοπιστία και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ανάδειξη των προβλημάτων Ναί, προσπάθεια για αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης, Ναί, Όχι όμως στην απολίτικη αντίληψη αναγόρευσής τους σε κυρίαρχα και πάνω από το υπηρεσιακό καθήκον (λευκή απεργία).

Ο ικανός και παραγωγικός αστυνομικός πρέπει να αμείβεται υλικά αλλά και ηθικά με υπηρεσιακή αναγνώριση και καταξίωση.

Το Υπουργείο Πρ.τ.Πο. έχει πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση της Αστυνομίας, ώστε να είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις σημερινές νέες προκλήσεις.

Ένας Οργανισμός, σαν την  Αστυνομία, που έχει άμεση επικοινωνία με τον πολίτη και τα καθημερινά του προβλήματα, πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να έχει όλες εκείνες τις απαιτούμενες δυνατότητες, για να μπορεί να τα επιλύσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το πρότυπο του νέου αστυνομικού είναι εκείνος ο αστυνομικός ο οποίος χωρίς να καταχράται τα όρια άσκησης της εξουσίας του να είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικός.

Η Πολιτικοφυλακή του Δικτάτορα Φράνκο στην Ισπανία η Εθνοφυλακή του ΤΡΑΜΠ στις ΗΠΑ ,ήταν μεν «αποτελεσματικές», αλλά είχαν υποπέσει σε πολλά εγκλήματα  κατά των πολιτών.

Η Αστυνομία μιας Δημοκρατικής Πολιτείας δεν υποπίπτει σε τέτοιου είδους απάνθρωπα ολισθήματα, όμως  με το σύγχρονο εξοπλισμό της και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της καθίσταται ικανή για την πάταξη της εγκληματικότητας.

Ιδιαίτερα στη σημερινή πραγματικότητα, με την αυξημένη εγκληματικότητα, τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, στην οποία βέβαια έχουν πρόσβαση και οι εγκληματίες, αλλά και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες, αποτελεί προϋπόθεση επιτυχούς αστυνόμευσης η καθημερινή προσαρμογή της Αστυνομίας σε αυτές.

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη εμπέδωσης της νέας αυτής αντίληψης και συμπεριφοράς της Αστυνομίας με την παράλληλη απόκτηση σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής και συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της.

Καθήκον δε δικό μας είναι να αγωνιστούμε για μια Αστυνομία Φιλική στον Πολίτη αλλά ικανή και αποτελεσματική  για να  εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας του,προστατεύοντας τους πολίτες από κάθε λογής…. <<μπαχαλάκηδες>>…

Η Προστασία του Πολίτη,  σίγουρα, αποτελεί Εθνική υπόθεση ….

Όλες βέβαια οι Εθνικές  Υποθέσεις  πρέπει να αντιμετωπίζονται από αρραγές Εσωτερικό Εθνικό Μέτωπο, που είναι ακόμα το ζητούμενο….καθόσον υπάρχουν ,δυστυχώς ,πολιτικές δυνάμεις που στο βωμό του λαϊκισμού ,υποθάλπουν και στηρίζουν πάσης φύσεως αναρχικούς και τρομοκράτες…..

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ