‘”Εκτακτες Ανάγκες”: Προϋπόθεση επιτυχίας ο συντονισμός των φορέων

Του Δημ. Κων. Σαρρή

Η πρόσφατη κακοκαιρία με την έντονη χιονόπτωση , που είχε σαν  συνέπεια μεγάλες καταστροφές σε υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ,ξερίζωμα δένδρων , διακοπή κυκλοφορίας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, καταδικάζοντας στην κατάψυξη χιλιάδες οικογένειες και το μετέπειτα πιγκ-πόγκ απόδοσης των ευθυνών ,έθεσε ξανά επί τάπητος την αδήριτη ανάγκη ξεκαθαρίσματος, επί τέλους, των αρμοδιοτήτων ,των εμπλεκόμενων φορέων  ,ώστε να σταματήσει αυτό το <<αλαλούμ>> που παρατηρείται κάθε φορά μετά την αποδρομή των φυσικών αυτών  φαινομένων .

H βασική προϋπόθεση επιτυχούς αντιμετώπισης κάθε παρουσιαζόμενης έκτακτης κατάστασης αλλά και των συνεπειών της αποτελεί η αποτελεσματική λειτουργία του <<Συστήματος κινητοποίησης>> των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.

Όταν μιλούμε για το <<Σύστημα Κινητοποίησης>> του δυναμικού της Π.Π., εννοούμε μια σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν, προκειμένου το δυναμικό (προσωπικό και μέσα) των διαφόρων. υπηρεσιών και φορέων, που είναι συναρμόδια για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων,(κορονοϊός, η άλλες πανδημίες,πυρκαγιές,πλημμύρες,χιονοπτώσεις,κλπ), να φθάσει σε μια κατάσταση ετοιμότητας για την έγκαιρη και αποτελεσματική κινητοποίησή του και ενέργεια, εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί.

Για την κινητοποίηση του δυναμικού της Π.Π. έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί σύστημα ενεργειών, που περιλαμβάνουν ταυτόχρονες και εν πολλοίς ταυτόσημες δραστηριότητες και υποχρεώσεις όλων συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων , σε 4 φάσεις, που είναι:

Φάση 1η [ Προετοιμασία ]

Περιλαμβάνει μέτρα και ενέργειες, που συμβάλλουν κυρίως στην προετοιμασία για τα επόμενα στάδια ενεργειών και που αφορούν:

 Αξιολόγηση αρχικών στοιχείων & πληροφοριών (Δελτία Ε.Μ.Υ. και Π.Π.)

 Ενεργοποίηση του συστήματος επικοινωνίας για τη συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων

 Έλεγχος επάρκειας και καταλληλότητας των μέσων

 Πραγματοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών (μηχανήματα, οδηγοί κλπ)

Φάση 2η [ Ετοιμότητα ]

Πέραν των ενεργειών της Α΄ φάσεως, πραγματοποιούνται ενέργειες που αφορούν:

 Την κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας των Υπηρεσιών & Φορέων.

 Τη σύσκεψη επιτελικών και επιχειρησιακών οργάνων

 Τη λήψη προληπτικών μέτρων

 Τη διάθεση σε πλήρη ετοιμότητα των μέσων και των στελεχών

 Την ενημέρωση του Γραφείου Π.Π.

Φάση 3η [ Κινητοποίηση ]

Πέραν των προαναφερθέντων στις προηγούμενες φάσεις λαμβάνονται μέτρα που αφορούν την κινητοποίηση και δραστηριοποίηση όλου του συστήματος Π.Π. για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και ειδικότερα:

 Ενεργοποιούνται πλήρως τα υπεύθυνα όργανα της Π.Π. για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, των υπηρεσιών & φορέων που εμπλέκονται.

 Παρακολουθούν και εκτιμούν την εξέλιξη της κατάστασης, προκειμένου να προτείνουν αναγκαία επιπρόσθετα μέτρα, προς αντιμετώπιση της κατάστασης.

 Προτείνουν τη σύγκλιση του αρμόδιου οργάνου εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο.

 Προτείνουν την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των πληγέντων περιοχών, εφ’ όσον. κρίνεται σκόπιμο

 Τίθενται σε άμεση ετοιμότητα οι υπηρεσίες Διοικητικής μέριμνας για τη στήριξη του. Επιχειρησιακού σχεδίου

Φάση 4η [Αποκατάσταση ]

Πραγματοποιείται με την εξασθένιση και αντιμετώπιση του καταστροφικού φαινομένου ή κατά τα τελευταία στάδια της εξέλιξής του.

Κατά τη φάση αυτή γίνονται:

 Αποτίμηση της δημιουργηθείσας κατάστασης

 Καθορισμός ομάδων αποτίμησης ζημιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας

 Παροχή αρωγής στους πληγέντες

 Λήψη αποφάσεων και μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών και αποφυγή επανάληψης των. φαινομένων που μπορούν να προληφθούν.

 Λήψη μέτρων για τη θεραπεία των πιθανών αιτίων που δημιούργησαν τις ζημιές, προκειμένου να αποφευχθεί επανάληψή τους.

Όπως είναι φυσικό για την υλοποίηση των αναφερομένων σε κάθε φάση ενεργειών από τις. υπεύθυνες υπηρεσίες και φορείς απαιτείται η σύνταξη εκ των προτέρων αντίστοιχου σχεδίου συντονισμού και δράσεως για την αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας κατάστασης και των συνεπειών της.

Για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων και προβλημάτων που προέρχονται από καιρικά. φαινόμενα, υφίσταται και ισχύει το σχέδιο <<Ξενοκράτης>>, όπου καθορίζονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις. και τα καθήκοντα των εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση τους, φορέων και υπηρεσιών.

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ