Δυνάστες αντί Υπηρέτες του Πολίτη

Του Δημήτρη Κ. Σαρρή(*)

Αποτελεί διαχρονικό στόχο, όλων των Κυβερνήσεων η ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, μία Διοίκηση με περιεχόμενο, πιο κοντά στον Πολίτη και τις ανάγκες του, τον οποίο έχει κληθεί να υπηρετεί. Μία Διοίκηση στελεχωμένη με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, που θα το χαρακτηρίζει η εξειδίκευση, η πρωτοβουλία, η συλλογική δράση, η επαγγελματική ευσυνειδησία, που θα διασφαλίζει προσπελάσιμους διαύλους επικοινωνίας με τον Πολίτη.

Είναι όμως γεγονός ότι η Δημόσια Διοίκηση ,δυστυχώς,είναι ,διαχρονικά,ταυτόσημη με το συγκεντρωτισμό, την αυταρχικότητα, τη γραφειοκρατία και ενίοτε τη διαφθορά.  Πολλά είναι τα παραδείγματα Δημοσίων υπαλλήλων – χωρίς κανείς να αποσιωπά τις πολλές φωτεινές εξαιρέσεις – που από υπηρέτες του Δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών, έχουν μετατραπεί σε σύγχρονους μανδαρίνους και δυνάστες του ανυπεράσπιστου πολίτη.

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση και η νέα δομή σε τέσσερα επίπεδα, Κράτους-Υπουργείου – Περιφέρειας –  και Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ολοκληρωθεί..           Απαιτούνται λοιπόν νέες στρατηγικές και πρακτικές προσαρμοσμένες στη νέα πραγματικότητα.  Η χώρα μας βρίσκεται  στήν καρδιά της  ΟΝΕ ,με τις θυσίες του Ελληνικού Λαού, πραγματοποιώντας ένα αποφασιστικό βήμα σύγκλισης της οικονομίας μας με εκείνες των ευρωπαϊκών εταίρων με κοινωνική συνοχή.

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών, της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών δημιουργεί, διεθνώς, μία νέα Κοινωνία, εκείνη της Πληροφορίας ,με νέα δεδομένα, νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευημερία και την Ποιότητα Ζωής. Τα <<Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(Κ.Ε.Π.)>>Το <<internet banking>>,η <<,Διαύγεια>>, το <<taxis net>>, το  Ν0 112 και γενικά  η Ψηφιοποίηση Γραφειοκρατικών Διαδικασιών(Ληξιαρχικές πράξεις,Φορολογική Ενημερότητα κλπ) ,που ταλαιπωρούσαν βασανιστικά τους πολίτες ,έχουν δώσει ψήγματα αισιοδοξίας για   ριζική βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. .

Λυτρωτική λύση, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι  είναι η παραπέρα επέκταση της ψηφιοποίησης των Υπηρεσιών του Κράτους ,

Η  φοβερή επιδημία του covid19, επιβεβαιώνοντας την Αρχαιοελληνική  ρήση<<ουδέν κακό αμιγές καλού>>,με τους καινοφανείς όρους που επέβαλε βίαια στη ζωή μας όπως <<take away>>,<<livestreaming>>,<<click away>>,η <<Τηλεεργασία>> η<<Τηλεδιδασκαλία>> ,το <<13033>>κλπ κλπ πιστεύω ότι μετά την αποδρομή της μάστιγας, θα μείνει μεν μια κακή ανάμνηση, αλλά κάποιες από τις καινοτομίες ,πού έφερε, θα παραμείνουν προς όφελος των Πολιτών ,καταργώντας  στην πράξη, γραφειοκρατικές δράσεις    βασανισμού   των Πολιτών ,από τους Δυνάστες τους .

-Κύριος  στόχος της συνολικής στρατηγικής για την κοινωνία της πληροφορίας, που βασίζεται στις αρχές των ίσων ευκαιριών, της διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και της άνθισης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, είναι ο εκσυγχρονισμός του κράτους και η βελτίωση των υπηρεσιών προς τον Πολίτη και προς τις Επιχειρήσεις.

Σκοπός  είναι η αποκέντρωση των κρατικών υπηρεσιών και η άσκηση των κρατικών λειτουργιών όχι πια από το κέντρο, η Περιφερειακή Ανάπτυξη και κυρίως η εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Όμως πρέπει να πούμε ότι με τη συρρίκνωση του Δημοσίου τομέα  και η αντικειμενική κρίση για τους διορισμούς αφορά ένα τμήμα της αγοράς εργασίας.  Το άλλο κομμάτι που είναι επίσης σημαντικό και μεγεθύνεται μέρα με τη μέρα είναι εκείνο του ιδιωτικού τομέα, όπου δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια,αλλά  και έτσι παρουσιάζεται διπολισμός, δύο ταχυτήτων στην αγορά εργασίας.        Έτσι, λοιπόν, το κέντρο βάρους των πελατειακών σχέσεων μεταφέρεται πλέον στον ιδιωτικό τομέα, που αναγορεύεται σε κέντρο πολιτικής δύναμης, το βλέπουμε , όπου ιδιώτες επιχειρηματίες κρατούν σε «ομηρία» τους πολιτικούς, με αντάλλαγμα την πρόσληψη ευνοουμένων τους ανέργων πολιτών.

Βέβαια πάνω απ’ όλα πρέπει να αντιμετωπισθεί η Ανεργία που αποτελεί τη χειρότερη μορφή εκμετάλλευσης και ανισότητας στο χώρο της ελληνικής κοινωνίας.

Επιτακτικός  στόχος πρέπει να είναι η μετατροπή του Κράτους σε Επιτελικό στρατηγείο.  Μια Δημόσια Διοίκηση που να υπηρετεί τον πολίτη με Αξιοκρατία, Διαφάνεια, αλλά και αποτελεσματικότητα, που να είναι Υπηρέτης και όχι Δυνάστης του.

 

 

 

(*) Ο κ. Δημήτρης Κ. Σαρρής είναι τ.Υφυπ/ργός και Νομάρχης Ηρακλείου

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ