Ξεκίνησε η μάχη με τον δάκο στην Κρήτη – Οι άλλες ασθένειες που απειλούν τους ελαιώνες

Στο προσκήνιο βρίσκονται αυτήν την περίοδο οι ελαιώνες της Κρήτης με το πρόγραμμα της δακοκτονίας να έχει ξεκινήσει ή να ξεκινά τις επόμενες μέρες σε πέντε Δήμους με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι δακοπαγίδες που τοποθετήθηκαν σε όλο το νησί το Μάιο.

Σε κάποιες περιοχές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι δακοπληθυσμοί εμφανίζονται ισχυροί και εκεί δίνεται και η μάχη για να μην υπάρχει δυσάρεστη έκπληξη στη συνέχεια. Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Βιάννου που θεωρούνται πρώιμες ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα αύριο ξεκινούν στους Δήμους Πλατανιά, Κισάμμου και Αποκορώνου.

Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του προγράμματος δακοκτονίας όπως επισημαίνεται καθημερινά με ανακοινώσεις των υπηρεσιών είναι η ίδια η συνεργασία των ελαιοκαλλιεργητών καθώς θα πρέπει σε άλλες περιπτώσεις να υποδείξουν στους εργολάβους τους ελαιώνες τους και να ανοίξουν περιφραγμένους χώρους για τους ψεκασμούς και σε άλλες περιπτώσεις να επισημάνουν τους βιολογικούς ελαιώνες ώστε να μην γίνουν ψεκασμοί. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η γενική δακοκτονία δεν επαρκεί και θα χρειαστεί επιπλέον εργασία από τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς.

Χαρακτηριστικά από τη Διεύθυνση Αγροτικού Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης αναφέρεται:

Παρακαλούνται όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να

μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους για να μπορεί να τα ψεκάσει και οι βιοκαλλιεργητές να σημαδέψουν τα ελαιόφυτά τους για να αποφευχθεί ανεπιθύμητος ψεκασμός.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας με δεδομένο ότι σε αυτές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι εξαιρετικά αμφίβολη οπότε οι παραγωγοί ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ίδια μέσα.

Επίσης επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου καθ’όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, να αναρτά από την προηγούμενη μέρα, σε εμφανή δημόσιο χώρο, τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιούνται ψεκασμοί προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοκαλλιεργητές. Οι τελευταίοι επιβάλλεται να επισκέπτονται συχνά τα ελαιόφυτά τους διαπιστώνοντας την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και να μεταφέρουν στην υπηρεσία μας έγκαιρα όποιο πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους”.

Άλλες ασθένειες της ελιάς

Σε πιθανές προσβολές από πυρηνοτρήτη, ρυγχίτη, ωτιόρυγχο και διάφορα κοκκοειδή αναφέρται στο τελευταίο του δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών-Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Αναλυτικά στο σχετικό δελτίο τονίζεται:

* Για τον πυρηνοτρήτη: «Στο δίκτυο φερομονικών παγίδων όψιμων περιοχών η πτήση των ακμαίων της καρπόβιας γενιάς ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και βρίσκεται σε εξέλιξη. Διαπιστώθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες στους νεαρούς καρπούς. Οι προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα και προκαλούν πρώιμη καρπόπτωση.

Στις όψιμες περιοχές συστήνεται καταπολέμηση των νεαρών προνυμφών της καρπόβιας γενιάς με εγκεκριμένα εντομοκτόνα στο διάστημα 5-7 Ιουνίου (σ.σ. μέχρι σήμερα δηλαδή).

Ελαιώνες με μικρή ή μέτρια καρποφορία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας.

* Για τον ρυγχίτη: Είναι σκαθάρι πολύ μικρού μεγέθους (0,5 εκ.), χρώματος κεραμιδί, με χαρακτηριστικό ρύγχος. Σχηματίζει τρύπες μορφής “κρατήρα” στην επιφάνεια των καρπών για να τραφεί και να ωοτοκήσει. Οι προνύμφες ζουν και τρέφονται μέσα στον πυρήνα. Κατά τόπους παρουσιάζονται εξάρσεις πληθυσμών που μπορούν να προξενήσουν σημαντική πρώιμη καρπόπτωση.

Στους ελαιώνες όψιμων περιοχών μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης συστήνεται συχνός και τακτικός έλεγχος της πυκνότητας του πληθυσμού με τίναγμα των κλαδιών νωρίς το πρωί πάνω σε λευκή επιφάνεια. Όταν καταμετρήσετε περισσότερα από 3-4 ακμαία ανά κλάδο χρειάζεται άμεσα καταπολέμηση. Στους ελαιώνες που έχει σημειωθεί σοβαρή ζημιά τα τελευταία δύο χρόνια, να γίνει προληπτική επέμβαση συνδυασμένη με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

* Για τον ωτιόρυγχο: Μικρό νυχτόβιο σκαθάρι, κρύβεται την ημέρα στο χώμα και ανεβαίνει στα δέντρα τη νύχτα από τον κορμό. Προκαλεί χαρακτηριστικά πριονωτά περιφερειακά φαγώματα στα φύλλα και πτώση των καρπών μαζί με τον ποδίσκο ή πτώση μέρους των τρυφερών βλαστών.

Σε ελαιώνες όψιμων περιοχών που παρουσιάζουν έντονες προσβολές με φαγώματα και πτώση βλαστικών κορυφών ή καρπόπτωση συστήνεται αντιμετώπιση με εγκεκριμένα σκευάσματα, ψεκάζοντας σχολαστικά και τον κορμό των ελαιοδέντρων για να αποτραπεί η δίοδος των ακμαίων.

Στους ελαιώνες που έχουν ιστορικό προσβολής συστήνεται προληπτικά συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη.

* Στα κοκκοειδή: Η αντιμετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται κυρίως με καλλιεργητικές φροντίδες που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τη ζωτικότητα των ελαιοδέντρων (αφαίρεση και απομάκρυνση των προσβεβλημένων κλαδιών, διατήρηση καλής θρεπτικής κατάστασης).

Κατάλληλο κλάδεμα διευκολύνει τον αερισμό και τον φωτισμό στην ελιά και περιορίζει την ανάπτυξη και την εξάπλωσή τους. Η χημική αντιμετώπιση στοχεύει στις κινητές μορφές των κοκκοειδών που είναι τα ευαίσθητα βιολογικά στάδια στην καταπολέμηση. Όψιμες περιοχές: 5-8 Ιουνίου».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ