Το τελευταίο δελτίο τιμών ελαιολάδου του ΣΕΔΗΚ

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια το τελευταίο δελτίο τιμών ελαιολάδου που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοπαραγωγικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ).

-2019-09-14-8.35.09-πμ Το τελευταίο δελτίο τιμών ελαιολάδου του ΣΕΔΗΚ -2019-09-14-8.35.48-πμ Το τελευταίο δελτίο τιμών ελαιολάδου του ΣΕΔΗΚ -2019-09-14-8.36.06-πμ Το τελευταίο δελτίο τιμών ελαιολάδου του ΣΕΔΗΚ -2019-09-14-8.36.24-πμ Το τελευταίο δελτίο τιμών ελαιολάδου του ΣΕΔΗΚ -2019-09-14-8.36.47-πμ Το τελευταίο δελτίο τιμών ελαιολάδου του ΣΕΔΗΚ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ