Συζητήθηκε το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου Ελιάς

Το ερευνητικό έργο που παράγει το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και
Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης
που συγκάλεσε σήμερα στη Περιφέρεια ο Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή
τομέα Μανόλης Χνάρης. Την παρουσίαση έκαναν από το ΙΕΛΥΑ η
Διευθύντρια Δρ. Αναστασία Τσαγκαράκου, ο αναπληρωτής διευθυντής Δρ
Γιώργος Ψαρράς και η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών
Φυτών και Αμπέλου από τα Χανιά και το Ηράκλειο. Από πλευράς Περιφέρειας
Κρήτης συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ζαχαρίας Σωμαράς, ο Αναπληρωτή Διευθυντής
ΔΑΟ Κώστας Φωτάκης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη.


Ειδικότερα, τα θέματα αφορούσαν:
-η δομή και το ρόλο του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και
Αμπέλου(ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
-οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΕΛΥΑ που ενδιαφέρουν τον πρωτογενή
τομέα του νησιού: ελιά, ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, υποτροπικά, αμπέλι,
κηπευτικά, φυτοπροστασία, θρέψη και αρδεύσεις
-η πορεία των έργων που υλοποιούνται σε επίπεδο Κρήτης
-το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών και συμβουλών του Ινστιτούτου
-η συμβολή του ερευνητικού δυναμικού του ΙΕΛΥΑ στην επίλυση
προβλημάτων και στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα του νησιού.


Ο Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα Μανόλης Χνάρης, αναφέρθηκε στην
πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΙΕΛΥΑ
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τονίζοντας ότι, υπάρχει το πεδίο για διεύρυνση των
συνεργασιών προκειμένου η ερευνητική γνώση που παράγεται να ωφελήσει
περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ