Προτιμούνται ποικιλίες σταφυλιών υψηλής απόδοσης

Προς την κλιµάκωση της αµπελοκαλλιέργειας µε νέες ποικιλίες υψηλών αποδόσεων που φτάνουν τους 3,5 τόνους και χαµηλών καλλιεργητικών απαιτήσεων, ωθούνται τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες παραγωγοί, σε µία προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες της διεθνούς ζήτησης.

Σύµφωνα µε τους ανθρώπους της αγοράς, αυτό είναι µονόδροµος, καθώς µε πραγµατικά εξαγώγιµο προϊόν της τάξης του 1,5 τόνου το στρέµµα που δίνουν οι υπάρχουσες «παλιού τύπου ποικιλίες», που ωστόσο καταλαµβάνουν ακόµα το 80% της παγκόσµιας παραγωγής, θεωρείται πολύ δύσκολο για τον καλλιεργητή να συνεχίσει να επενδύει στην παραγωγή ποιοτικού σταφυλιού. Εδώ έρχονται να προστεθούν το υψηλό κοστολόγιο διαχείρισης, επεµβάσεων και κοπής, ενώ µε βάση τις διαµορφωµένες τιµές στην Ευρώπη και τις τιµές παραγωγού αντίστοιχα, η κερδοφορία συµπιέζεται συνεχώς. Σηµαντικές είναι επίσης και οι επενδύσεις για κάλυψη των καλλιεργειών, καθώς οι όψιµες ποικιλίες από τη βροχή µπορούν να χάσουν ως και το 50% της απόδοσής τους.

Την ίδια ώρα στην Ευρώπη σύµφωνα µε στοιχεία του USDA, αναµένεται ελαφρά αύξηση της τάξης του 6% της παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, που αν και σχετικά µικρή, φαίνεται να δηµιουργεί σταδιακά µία ανοδική τάση, η οποία δείχνει να ξεπερνά την πτωτική πορεία επί µία 10ετία της παραγωγής. Σηµειώνεται εδώ πως σύµφωνα µε το αµερικανικό υπουργείο Γεωργίας, η αύξηση αυτή οφείλεται στην καλλιέργεια άσπερµων επιτραπέζιων ποικιλιών σε εκτάσεις που είχαν οινοποιήσιµες, καθώς ακολουθούν τη ζήτηση.

Τέλος, ενδιαφέρον δείχνει να παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό η αγορά της Κίνας, µε τους Ισπανούς να συνάπτουν για πρώτη φορά συµφωνίες εξαγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών.

 

agronews

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ