Όχι Αραχωβίτη σε συμψηφισμό εισφορών – οφειλών

«Η ισορροπία εισφορών-αποζηµιώσεων που διαµορφώνει τον αλληλέγγυο χαρακτήρα του συστήµατος, δίνει τη δυνατότητα στον ΕΛ.Γ.Α., ως ασφαλιστικό Οργανισµό, να καταβάλλει, σε περιπτώσεις ζηµιών, τις σχετικές αποζηµιώσεις στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η ύπαρξη ισορροπίας στη σχέση εισφορών-αποζηµιώσεων, επειδή, εάν ξεκινήσουν παρεµβάσεις είτε µε συµψηφισµούς είτε µε πολλές δόσεις κ.λπ., η εν λόγω ισορροπία θα διαταραχθεί και το σύστηµα θα καταρρεύσει, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί ο ΕΛ.Γ.Α. να ανταποκριθεί σωστά στην ασφάλιση των καλλιεργειών και του ζωικού κεφαλαίου από τυχόν ζηµιές, καθώς θα χρειάζονταν τουλάχιστον οι διπλάσιοι χρόνοι από τους σηµερινούς για τις όποιες αποζηµιώσεις πραγµατοποιούνταν».

Αυτό απάντησε στις 25 Απριλίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Ι. Φωτήλας στη Βουλή.

«Σε κάθε περίπτωση, η ∆ιοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., έχουσα στενή συνεργασία µε τους αγρότες και λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα που αυτοί αντιµετωπίζουν, παρεµβαίνει προς διευκόλυνσή τους στη σχέση εισφορών-αποζηµιώσεων, σεβόµενη σε κάθε περίπτωση το νοµικό πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτόν, µε αποφάσεις του ∆.Σ. του Οργανισµού, προχωράει σε παρατάσεις και µάλιστα µε µεγάλα χρονικά διαστήµατα εµπρόθεσµης καταβολής της εισφοράς, µε σκοπό οι παραγωγοί να µπορέσουν να ανταποκριθούν στην τακτοποίηση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να χάσουν τη δυνατότητα να καταστούν δικαιούχοι τυχόν αποζηµιώσεων που τους αναλογούν», κατέληξε ο κ. Αραχωβίτης.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ