Εχθροί της ελιάς αυτήν την περίοδο – Τι πρέπει να κάνετε

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα ελαιόδενδρα την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.

 

Πρώιμες και παραλιακές περιοχές:  Άνθιση – Πτώση πετάλων – Έναρξη καρπόδεσης Παρατηρείται ανομοιόμορφη ανθοφορία, διαταραγμένη κατά τόπους .

Μεσοπρώιμες περιοχές: Κρόκιασμα ανθέων – Έναρξη άνθισης

Όψιμες περιοχές: Φούσκωμα ανθέων στις ανθοταξίες

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ: (Prays oleae)

Στο δίκτυο παγίδευσης μεσοπρώιμων περιοχών η πτήση των ακμαίων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη με μέτριους πληθυσμούς. Οι Προνύμφες τρέφονται στα άνθη της ελιάς.

Μεσοπρώιμες περιοχές:
 Ελαιώνες συμβατικής καλλιέργειας με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δε χρειάζονται καμία επέμβαση στη γενιά αυτή καθώς ποσοστό 5% των ανθέων αρκεί για μια ικανοποιητική καρπόδεση. Σε
ελαιώνες με χαμηλή ανθοφορία συστήνεται μία επέμβαση στην έναρξη της άνθισης.

 Στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας, ανεξαρτήτως του μεγέθους ανθοφορίας, συστήνεται επέμβαση με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας όταν έχουν ανοίξει 5-25% των ανθέων και επανάληψη μετά από 7 ημέρες. Στη βιολογική γεωργία το έντομο αντιμετωπίζεται κατά κανόνα στην ανθόβια γενιά με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis). Στόχος είναι η μείωση του πληθυσμού της επόμενης γενιάς γιατί εισέρχονται οι προνύμφες γρήγορα στο εσωτερικό των καρπών και δύσκολα αντιμετωπίζονται με βιολογικά σκευάσματα.

Στην περίοδο της άνθισης προτείνεται η χρήση σκευασμάτων του βακίλου ή άλλου εκλεκτικού εγκεκριμένου σκευάσματος για την προστασία των φυσικών εχθρών και των ωφέλιμων εντόμων
(επικονιαστές, παράσιτα, αρπακτικά).

Οδηγία για τις όψιμες περιοχές θα δοθεί σε επόμενο δελτίο.

ΒΑΜΒΑΚΑ∆Α: (ΨΥΛΛΑ)

(Euphyllura phillyreae)

Είναι μυζητικό έντομο που προσβάλλει τη νέα βλάστηση. Εκκρίνει χαρακτηριστική λευκή κηρώδη ουσία μαζί με κολλώδες μελίτωμα που καλύπτει τις κορυφές των νέων βλαστών και τις ανθοταξίες.

Συνιστάται αντιμετώπιση μόνο σε ελαιώνες με μικρή ανθοφορία και έντονη προσβολή (προσοστό προσβεβλημένων ανθέων>30%) κατά προτίμηση με παραφινικά λάδια.

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α : (Palpita unionalis)

Οι προνύμφες της ανοιξιάτικης γενιάς καταστρέφουν με φαγώματα τη νέα τρυφερή βλάστηση.

Στις μεσοπρώιμες περιοχές συστήνεται άμεσα επέμβαση στα νεαρά δεντρύλλια σε φυτώρια ή σε νεοσύστατους ελαιώνες και σε δέντρα αυστηρά κλαδεμένα. Οι προνύμφες του εντόμου καταστρέφουν φύλλα και ακραίους οφθαλμούς προκαλώντας την ανάπτυξη ανεπιθύμητων πλάγιων βλαστών ή την καταστροφή των εμβολίων, γι’ αυτό πρέπει να προστατεύεται η νέα βλάστηση και τα δέντρα να ελέγχονται για προσβολές.

Στα παραγωγικά ελαιόδεντρα συνήθως η ζημιά δεν είναι αξιόλογη.

Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε και εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: πρώιμη (παραλιακή), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Στις αποφάσεις που λαμβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σας στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων πρέπει νασυνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, ποτιστικός, κ.ά).

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ